دانلود سمینار VMworld 2019 با لینک مستقیم – پارت سوم

سمینار VMworld 2019 پارت سوم
0 198
Telegram_GEEKBOY

سمینار VMworld 2019 از تاریخ 25 تا 29 آگوست در سن فرانسیسکو برگزار شد . در این سمینار نوآوری هایی که باعث سرعت بخشیدن به کسب و کار شما خواهد شد ، از تلفن های همراه ، مراکز داده ، داده های ابری و همچنین مباحث مربوط به software-define بررسی شده است . نوآوری هایی که بر اساس تکنولوژی ، صنعت کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار می دهد و این تاثیرات می تواند توسط شما ایجاد گردد .

شما می توانید ارزش تکنولوژی های آینده را امروز بدست آورید ،چرا که در این رویداد شما و هم نوعان خود آنرا ایجاد خواهید کرد .در این سمینار VMWare برترین رویداد دیجیتالی را به شما عرضه میکند .

مهم نیست شما چه مسیری را دنبال می کنید ، شما قادر خواهید بود تکنولوژی و نیازهای خود را بیابید و با افرادی که آینده فناوری اطلاعات را تغییر میدهند آشنا شوید . به سمینار VMworld 2019 خوش آمدید . این سمینار را از سایت گیک بوی براحتی دانلود و از آن لذت ببرید .

در این پست پارت سوم این سمینار را برای شما در نظر گرفته ایم پارت اول و دوم این سمینار را از لینک زیر دریافت کنید .

دانلود سمینار VMworld 2019 با لینک مستقیم- پارت اول

دانلود سمینار VMWORLD 2019 با لینک مستقیم- پارت دوم

 

Hybrid Cloud

 

SessionTitleDownloadPDF
HBI1038BUDeploy and Maintain K8s Infrastructure with PKS on VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1140BUPower Composable Hybrid Cloud with VMware Cloud Foundation on PowerEdge MXDOWNLOADPDF
HBI1259BUAccelerate VMware Cloud Foundation with VMware Cloud BuilderDOWNLOADPDF
HBI1285BUUnraveling Fear, Uncertainty and Doubt in Cloud Economic Decision RiskDOWNLOADPDF
HBI1314BUHM Health Solutions’ Journey to a Secure Healthcare CloudDOWNLOADPDF
HBI1321BUBuilding a Modern Cloud Hosting platform on VMware Cloud Foundation with VMware vCloud DirectorDOWNLOADPDF
HBI1338BUBYOA and Consuming Cloud Provider Container Services——-PDF
HBI1359BUVMware and Runecast: Next-Gen Troubleshooting Through the vSphere Client UIDOWNLOADPDF
HBI1395BUHybrid Cloud State of the UnionDOWNLOADPDF
HBI1400BUHorizon on VMware Cloud Foundation: A Turnkey SDDC Solution for VDIDOWNLOADPDF
HBI1421BUInnovations in vMotion: Features, Performance, and Best PracticesDOWNLOADPDF
HBI1462BUPlanning for a Successful vSphere UpgradeDOWNLOADPDF
HBI1464BUUpgrading your vSphere Environment: HM Health Solutions’ ExperienceDOWNLOADPDF
HBI1488BUManaging SSL Certificates and Vulnerability Scans in vSphereDOWNLOADPDF
HBI1494BUTaming Multiple Distributed Private Clouds with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1502BUAccelerate Your Hybrid Cloud Journey with VMware Cloud on AWS: What’s NewDOWNLOADPDF
HBI1516BUBuilding the Best of Both Worlds: A Story of Hybrid CloudsDOWNLOADPDF
HBI1517BUOperationalizing Machine Learning Platforms with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1545BUMicrosoft Application Workloads on VMware Cloud on AWS: Doing It RightDOWNLOADPDF
HBI1546BUHow GPU-Assisted ML for Medical Research Proved to Be a Force for GoodDOWNLOADPDF
HBI1576BUA Year in the Life of an HCI AdminDOWNLOADPDF
HBI1584BUHow to Care for Your vCenter Server on Day 2DOWNLOADPDF
HBI1585BUManage Multiple K8 Cluster on Multiple Clouds: PKS on VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1586BUNetwork Insight, Can You Quickly Help Us Migrate to VMware Cloud on AWS?DOWNLOADPDF
HBI1592BUConsuming NSX Edge Services: A Case Study with RackspaceDOWNLOADPDF
HBI1593BUEasily Deploy Enterprise VDI Architecture with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1652BUTroubleshooting VMware Cloud on AWS and NSX-TDOWNLOADPDF
HBI1729BUPowerCLI Deep DiveDOWNLOAD—–
HBI1734BUFully Automated Template ManagementDOWNLOADPDF
HBI1743BUIntroduction to PowerCLIDOWNLOADPDF
HBI1855BUDelivering Custom Services Through vCloud Director ExtensibilityDOWNLOADPDF
HBI1865BUSkyline Proactive Support for the Software-Defined Data CenterDOWNLOADPDF
HBI1868BUProactive Support with Dell SupportAssist and VMware SkylineDOWNLOADPDF
HBI1896BUCloud Migration and Disaster Recovery with vCloud Availability 3.0DOWNLOADPDF
HBI1918BURackspace on Building a SDDCaaS with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1928BUBuilding a Smart City with VMware Cloud Foundation and NTT GroupDOWNLOADPDF
HBI1932BUDatacenter Extension with VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI1947BUEncrypting VMs on Standalone Hosts: Tech PreviewDOWNLOAD
HBI1956BUGSS Talks Virtual Volumes: It’s Time to Step into the FutureDOWNLOADPDF
HBI1964BUGet Ahead of Support: The Keys to Understanding the Top 10 GSS IssuesDOWNLOADPDF
HBI1973BUThe Next Generation of Lifecycle Management for vCenter ServerDOWNLOADPDF
HBI1989BUAll About NVMe and Its Use Cases in a Cloud EnvironmentDOWNLOADPDF
HBI2002BUA Journey Toward a Data-Centric Future with Virtualization and RDMADOWNLOADPDF
HBI2022BUCase Study of a Small Business from Minnesota Building an SDDCDOWNLOADPDF
HBI2047BUSynergy Composability for VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI2075BUDemystifying Intel Optane DC Persistent Memory in a Virtualized EnvironmentDOWNLOADPDF
HBI2090BUExtreme Performance Series: vSphere + Intel Optane DC PMEM=Max PerformanceDOWNLOADPDF
HBI2138BUDisaster Recovery with VMware HCX and VMware Site RecoveryDOWNLOADPDF
HBI2146BURunning Container-Based Workloads on VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI2225BURapid Migration to VMware Cloud on AWS: Real-World Lessons LearnedDOWNLOADPDF
HBI2247BUBuilding Global Citrix Virtual Apps and Desktops with VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI2278BU60 Minutes of Non-Uniform Memory ArchitectureDOWNLOADPDF
HBI2293BUBuild a Killer Application with VMware Cloud on Dell EMCDOWNLOADPDF
HBI2333BUHow to Get the Most Out of vSphere vMotionDOWNLOADPDF
HBI2359BUA Practitioner’s Guide to Migrating Workloads to VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI2362BULeveraging the Latest Server Technologies in vSphereDOWNLOADPDF
HBI2367BUEmpower the Future of Modern Applications with VMware Cloud on Dell EMCDOWNLOADPDF
HBI2376BUDeploying and Running Red Hat OpenShift on VMwareDOWNLOAD
HBI2452BUvCloud Director.Next : Deliver Cloud Services on Any VMware EndpointDOWNLOADPDF
HBI2474BULeveraging vSphere Content Library for Template Version ManagementDOWNLOADPDF
HBI2494BUExtreme Performance Series: vSphere Compute and Memory SchedulersDOWNLOADPDF
HBI2497BUHow VMware vSphere and NVIDIA GPUs Accelerate Your OrganizationDOWNLOADPDF
HBI2525BUAnatomy of a Hybrid Cloud; Accelerate IT with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI2526BUExtreme Performance Series: Performance Best PracticesDOWNLOADPDF
HBI2603BUMaking the Hybrid Cloud Work for YouDOWNLOADPDF
HBI2642BUExtend your Virtual Desktop infrastructure with Horizon 7 on VMware cloud.DOWNLOADPDF
HBI2721BUCompliance, VMware Cloud Foundation, and VMware Validated DesignsDOWNLOADPDF
HBI2726BUPreemptive Solutions for Compliance ReadinessDOWNLOADPDF
HBI2735BUBlueprint for a More Secure, Compliance-Ready SDDC Using Compliance KitsDOWNLOADPDF
HBI2751BUCore Storage Best Practices: Enabling Your Storage to be ReliableDOWNLOADPDF
HBI2767BUHow to Deploy the VMware Cloud Provider Platform in Your SleepDOWNLOADPDF
HBI2792BUGetting More Out of Site Recovery Manager: An Advanced Configuration GuideDOWNLOADPDF
HBI2797BUAccelerate Multi Cloud adoption via VMware Managed Service Providers (MSP)DOWNLOADPDF
HBI2806BUExpedient: Hyper-growth cloud provider powered by VMware vCloud DirectorDOWNLOADPDF
HBI2822BUHorizon View Cloud Pod Architecture: Best Practices and Lessons LearnedDOWNLOADPDF
HBI2880BUExtreme Performance Series: DRS 2.0 Performance Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI2887BUThe Hitchhiker???s Guide to Hybrid Cloud on VMware Validated DesignDOWNLOADPDF
HBI2915BUMoving into Your SDDC: Migrating Workloads to VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI2948BUVirtualization 101DOWNLOADPDF
HBI3051BUMultisite vCloud Director Architecture: Best Practices and Success StoriesDOWNLOADPDF
HBI3243BUVirtualizing Mac Infrastructure at Scale: A CI Case Study with DropboxDOWNLOADPDF
HBI3371BUAccelerating Your On-Premises-to-Cloud Journey with Skytap on IBM CloudDOWNLOADPDF
HBI3487BUSRethink Data Protection & Management for VMwareDOWNLOADPDF
HBI3493BUSBest Practices for Snapshot Heavy EnvironmentsDOWNLOADPDF
HBI3496BUSTake IT to the track!! Self-Driving Datacenter, seatbelts required!DOWNLOADPDF
HBI3501BUSCloud without Chaos: Accelerate your cloud adoption with Dell TechnologiesDOWNLOADPDF
HBI3502BUSFailproof, On-demand DR with VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI3505BUSVAIO for IT Resilience ??? Zerto & VMware with what you need to knowDOWNLOADPDF
HBI3512BUSAchieve 99.99% Uptime for Your Most Mission Critical WorkloadsDOWNLOAD—-
HBI3516BUSScaling Virtual Infrastructure for the Enterprise: Truths, Beliefs and the Real WorldDOWNLOADPDF
HBI3517BUSArchitecting an Elegant Data Management Strategy with RubrikDOWNLOADPDF
HBI3518BUSModern Data Management for Service Providers with vCD and RubrikDOWNLOADPDF
HBI3532BUSEnhancing Data Protection for vSphere with What???s Coming from VeeamDOWNLOADPDF
HBI3533BUSMigration and Data Strategy with VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI3534BUSHow to use Amazon RDS to create and manage databases on your on-premises VMware infrastructureDOWNLOADPDF
HBI3535BUSBackups are just the start! Enhanced Data Mobility with VeeamDOWNLOADPDF
HBI3548BUDesigning VMware Cloud on AWS with cloud based NFS datastoresDOWNLOADPDF
HBI3549BUSAccelerate Innovation by taking advantage of hybrid multicloud environments——-PDF
HBI3569BUSData Protection in the Hybrid Cloud: Comprehensive??? and SimpleDOWNLOADPDF
HBI3594BUSLeap Forward and Defy Limits with HPE Primera and Nimble dHCI for VMwareDOWNLOAD—-
HBI3604BUSAWS 101: Cloud is the new normalDOWNLOADPDF
HBI4115BURunning High Value Workloads on the Dell Technologies Cloud with VCF Integration and Dell EMC StorageDOWNLOADPDF
HBI4198BUSAny Workload Anywhere Enabling Hybrid Cloud from Data Center to the EdgeDOWNLOADPDF
HBI4250BUSHow to Extend Availability to the Application Layer Across the Hybrid CloudDOWNLOADPDF
HBI4500BUProject Pacific Technical Overview: Unifying vSphere and KubernetesDOWNLOADPDF
HBI4937BUIntroducing Project Pacific: Transforming vSphere into the App Platform of the FutureDOWNLOADPDF
HBO1094BUBest Practices for vRealize Operations Workload OptimizationDOWNLOADPDF
HBO1136BUIt’s Not 2005 Anymore: Stop Using Excel for Capacity ManagementDOWNLOADPDF
HBO1180BUThe Big Ticket: What???s New in vRealize OperationsDOWNLOADPDF
HBO1183BUIntroducing vRealize Operations as a ServiceDOWNLOADPDF
HBO1288BUAccelerate application deployment with vRealize Automation Cloud: A Customer JourneyDOWNLOADPDF
HBO1323BUEvolving vRealize AutomationDOWNLOADPDF
HBO1422BUHow vRealize Suite Works with VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBO1649BUCreating a Cohesive Monitoring Strategy with IHS MarkitDOWNLOADPDF
HBO1689BUGet More Insight into Your Network with vRealize Network InsightDOWNLOADPDF
HBO1755BUTales from the field, vSAN production Operations for real customer successDOWNLOADPDF
HBO1899BUNetwork Automation with NSX and VMware Cloud AutomationDOWNLOADPDF
HBO2114BUArchitecting and Extending vRealize Operations for VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBO2281BUGetting Started with Site Recovery ManagerDOWNLOADPDF
HBO2643BUThe Story of VMware Multi-CloudDOWNLOADPDF
HBO2768BUSite Recovery Manager Technical Walk-Through with EngineeringDOWNLOADPDF
HBO2769BUKubernetes and Cloud Automation Services: A PrimerDOWNLOADPDF
HBO2789BUDrive Accountability and Efficiency with VMware???s Cloud Management PlatformDOWNLOADPDF
HBO2958BUSite Recovery Manager: DR Testing at Its FinestDOWNLOADPDF
HBO2979BUHow American Airlines Built a More Secure Hybrid Cloud with IBM and VMware HCXDOWNLOADPDF
HBO3088BUGame of Clouds E1: The Map, the Law and the Future of VMware Cloud ManagementDOWNLOADPDF
HBO3090BUGame of Clouds E3: The Magic and the Reality of Self Driving OperationsDOWNLOAD
HBO3093BUGame of Clouds E2: Winning the Battle of IT Automation and Self-ServiceDOWNLOADPDF
HBO3381BUApplying Machine Learning to Reduce Day 2 Troubleshooting and Headaches??DOWNLOADPDF
HBO3626BUSAzure VMware Solutions ??? Run your VMware workloads natively on AzureDOWNLOADPDF
HBO3784BUSMilliseconds Matter – Global Connectivity in the Hybrid Cloud EraDOWNLOADPDF
HBO4249BUSHow to Obtain and Use analytics to Optimize Hybrid-cloud DeploymentsDOWNLOADPDF
HCI1041BUShow Me the Money: Measuring ROI with HCIDOWNLOADPDF
HCI1048BUReal-World vSAN Deployment ConsiderationsDOWNLOADPDF
HCI1192BUUnderstand vSAN in Less Than 1 HourDOWNLOADPDF
HCI1207BUHCI Management: Current and FutureDOWNLOADPDF
HCI1210BUCurrent and Future of vSAN Operations with vRealize OperationsDOWNLOAD
HCI1308BUCome Dive In: An In-Depth Look at Day 2 Operations with VMware vSANDOWNLOADPDF
HCI1342BUDeconstructing vSAN: A Deep Dive into the Internals of vSANDOWNLOADPDF
HCI1346BUA Practical Guide to Troubleshooting vSAN PerformanceDOWNLOADPDF
HCI1417BUHCI Tools: Assessing and Sizing a Real Customer Environment for vSANDOWNLOADPDF
HCI1606BUSAP HANA on vSAN: Best Practice Recommendations and Lessons LearnedDOWNLOADPDF
HCI1607BUArchitecting Next-Gen Applications: Cassandra on vSAN in a Hybrid CloudDOWNLOADPDF
HCI1619BUTroubleshooting Performance Issues with vSAN Performance DiagnosticsDOWNLOADPDF
HCI1620BUArtificial Intelligence and Machine Learning for HCI: Where We???re GoingDOWNLOADPDF
HCI1650BUOptimize vSAN performance using vRealize Operations and Reinforcement LearningDOWNLOAD—-
HCI1678BUOperationalizing VMware vSAN: You???ve Implemented vSAN, Now What?DOWNLOADPDF
HCI1701BULeveraging vSAN as a Path to the Hybrid Cloud WorldDOWNLOADPDF
HCI1724BUBack with Act 2.0: SDDC, Automation, Apps, and BeyondDOWNLOADPDF
HCI1757BUOptimizing vSAN for PerformanceDOWNLOADPDF
HCI1821BUDesigning and Managing a vSAN Cluster for the Highest Availability LevelsDOWNLOADPDF
HCI1825BUAutomate VMware HCI Deployments at Any Scale with PowerCLIDOWNLOADPDF
HCI1833BUSuccessfully Architect VMware HCI for Remote and Branch OfficesDOWNLOADPDF
HCI1845BUTop 10 Things to Know About vSphere and vSAN NetworkingDOWNLOADPDF
HCI1864BUAutomating vSAN from CLI to API: PowerCLI, Govc, and BeyondDOWNLOADPDF
HCI1878BUSuccessful Deployment of Splunk on VMware HCI: VMware IT Case StudyDOWNLOADPDF
HCI1891BUBest Practices for HCI Performance BenchmarkingDOWNLOADPDF
HCI1941BUArchitecting Hadoop Workloads on HCI Powered by VMware vSANDOWNLOADPDF
HCI1952BUResync Redefined: Safety Efficiency and Monitoring of vSAN ResyncDOWNLOADPDF
HCI2040BUThe Definitive Guide to vSphere Storage for KubernetesDOWNLOADPDF
HCI2055BUData Protection Solutions for VMware vSANDOWNLOADPDF
HCI2097BUTop 5 Reasons to Move to HCIDOWNLOADPDF
HCI2185BUA Guide to vSAN Performance: A VM-Centric ApproachDOWNLOADPDF
HCI2256BUHCI Upgrade: Let’s Simplify and Automate the MundaneDOWNLOADPDF
HCI2344BUAchieving Enterprise Comfort with vSANDOWNLOADPDF
HCI2733BUHyperconverged Infrastructure: Present and FutureDOWNLOADPDF
HCI2763BUTechnical Deep Dive on Cloud Native Storage for vSphereDOWNLOADPDF
HCI2888BUSite Recovery Manager 8.2: What’s New and DemoDOWNLOADPDF
HCI2894BUTech Preview of Site Recovery Manager with Virtual VolumesDOWNLOADPDF
HCI3062BUHealthcare on vSANDOWNLOADPDF
HCI3120BUArchitecting for Operational Excellence in Higher EducationDOWNLOADPDF
HCI3321BUThe HPE Software-Defined Data and Analytics Platform with VMwareDOWNLOADPDF
HCI3476BUSHow to match workloads to clouds for best fit consumption and management.DOWNLOADPDF
HCI3710BUSOptimize Infrastructure Modernization using vSAN and Intel Optane TechnologiesDOWNLOADPDF
HBI1027BUVMware Cloud Foundation on VxRail: Accelerate Your Path to Hybrid CloudDOWNLOADPDF
HBI1223BUVMware Cloud on AWS: Networking and Security DesignDOWNLOADPDF
HBI1229BUZero to DR in 60 Minutes: VMware Site Recovery DRaaS Technical Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI1286BUVMware Cloud Foundation on VxRail: The Simplest Path to Hybrid CloudDOWNLOADPDF
HBI1396BUVMware Cloud Services ArchitectureDOWNLOAD—–
HBI1402BUVMware Cloud on AWS: Deploying a SaaS Platform GloballyDOWNLOADPDF
HBI1414BUVMware Cloud on AWS SDDC Lifecycle Management and Customer ExperienceDOWNLOADPDF
HBI1428BUVMware Cloud on Dell EMC: Technical OverviewDOWNLOADPDF
HBI1432BURVMware Cloud Foundation: Strategy, Capabilities, and Technology DirectionDOWNLOADPDF
HBI1448BUVMware Cloud Foundation and vRealize Suite: Better TogetherDOWNLOADPDF
HBI1463BUVMware Cloud on AWS: Advanced Automation TechniquesDOWNLOADPDF
HBI1469BUvSphere Client Journey from a Customer’s PerspectiveDOWNLOADPDF
HBI1514BUVMware Cloud Foundation and HPE Synergy: The Ultimate Hybrid CloudDOWNLOADPDF
HBI1539BUWhat’s New in vSphere Health?DOWNLOADPDF
HBI1540BUVMware Tools: The LowdownDOWNLOADPDF
HBI1637BUVMware Validated Design: Intro and Its Future with VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1643BUVMware Cloud Marketplace: Buy ISV Apps for VMware PlatformsDOWNLOADPDF
HBI1764BUvSphere Admin Guide to VMware Validated Designs and VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI1866BUVMware Cloud on AWS Storage Architecture and Design OptionsDOWNLOADPDF
HBI1871BUVMware Cloud on AWS: Developing Hybrid Applications with AWS ServicesDOWNLOADPDF
HBI1924BUVMware Cloud on AWS: SDDC Availability Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI1967BUWorkload Migration Techniques for On-Premises and Cloud InfrastructuresDOWNLOADPDF
HBI1975BUVMware Cloud on Dell EMC: Technical Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI1980BUVMware Cloud on Dell EMC: Customer Experiences, Architectures, and BenefitsDOWNLOADPDF
HBI2044BUVMware Cloud Foundation Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI2136BUvSphere Networking in the Data-Centric FutureDOWNLOADPDF
HBI2186BUvSphere HA and DRS Hybrid Cloud Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI2267BUvSAN Stretched Clusters and DR Simplified by VMware Cloud FoundationDOWNLOADPDF
HBI2559BUVMware Cloud Foundation: Real-World Deployment ExperiencesDOWNLOADPDF
HBI2641BUWhat Is a VMware Cloud Provider?DOWNLOADPDF
HBI2654BUWhat’s New in VMware Fusion and VMware WorkstationDOWNLOADPDF
HBI2853BUvSphere Virtual Volumes: Technical Deep DiveDOWNLOADPDF
HBI2961BUvSphere Remote Office Branch Office: Benefits of Virtualized Remote OfficesDOWNLOADPDF
HBI3109BUVMware Site Recovery: What???s New with DRaaS on VMware Cloud on AWSDOWNLOADPDF
HBI3295BUVMware Cloud on AWS Compliance and Privacy StrategyDOWNLOADPDF
HBI3306BUVMware Cloud on AWS SRE Day 2 Operations: Service SupportDOWNLOAD
HBI3416BUSWhy should I use Virtual Volumes? A technical review.DOWNLOADPDF
HBI4446BUVMware in Any Cloud: Introducing Microsoft Azure and Google Cloud VMware SolutionsDOWNLOADPDF
HBO1138BUYes, Mr. CFO, IT Is Expensive ??? Understand Why with vRealize OperationsDOWNLOADPDF
HBO1139BUYou Get a Cloud and You Get a Cloud: Monitoring with vRealize OperationsDOWNLOADPDF
HCI1175BUvSAN Technical Deep DiveDOWNLOADPDF
HCI1199BUvSAN Data-at-Rest Encryption Deep DiveDOWNLOADPDF
HCI1215BUvSAN: End-to-End Demos of the Latest vSAN Operational EnhancementsDOWNLOADPDF
HCI1330BUWhat’s New in VMware vSAN 6.7 Update 3DOWNLOADPDF
HCI1339BUvSAN Administration Optimized Through vRealize Operations and Log InsightDOWNLOADPDF
HCI1754BUVMware Data Management: 4 Core Use Cases Every Company Must AddressDOWNLOADPDF
HCI1836BUvSAN Networking Design and Configuration DecisionsDOWNLOADPDF
HCI1870BUvSphere High Availability: Recommended Practices for VMware vSANDOWNLOADPDF
HCI2046BUvSAN at U-Haul: Moving From a Painful Start to Massive SuccessDOWNLOADPDF
HCI2049BUvSAN Trends from the Trenches: What Our Largest Global Customers Are DoingDOWNLOADPDF
HCI2168BUvSAN Stretched Cluster: Considerations and Best PracticesDOWNLOADPDF
HCI2380BUvSAN First Aid and Emergency Response GuideDOWNLOADPDF
HCI2547BUVMware vSAN for Cloud Providers: Technical OverviewDOWNLOADPDF
HCI2978BUvSAN 2-Node in ROBO Locations: Lessons from the FieldDOWNLOADPDF
HCI3450BUvSAN Best PracticesDOWNLOADPDF
HCI3451BUvSphere External Storage for the Hybrid CloudDOWNLOAD—-
MCO2457BUvRealize Suite Lifecycle Manager – Technical Deep Dive and TroubleshootingDOWNLOADPDF
ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.