مرور برچسب

Integrated Security Technologies and Solutions

دانلود کتاب Cisco Press – Integrated Security Technologies and Solutions – Volume II

همراهان همیشگی گیگ بوی امروز یکی از کتاب های خوب حوزه شبکه و IT را برایتان آماده نموده ایم کتاب Cisco Press - Integrated Security Technologies and Solutions - Volume II . دستورالعمل‌های سطح کارشناسی بیشتری را در زمینه طراحی، استقرار،…