مرور برچسب

honeypot چیست؟

هانی نت Honeynet چیست؟

هانی نت ها بصورت ساده مجموعه ای از هانی‌ پات‌ها هستند که طراحی آن ها بصورتی است که شبیه به سرویس‌ها و سرورهای تحت شبکه به نظر میرسند. به عنوان مثال ممکن است شما هانی‌ پاتی داشته باشید که خود را شبیه به یک دومین کنترلر (DC) نشان دهد یا هانی…

هانی پات Honeypot چیست؟

برای شروع و درک اولیه، یک هانی پات را میتوان یک حقه و کلک یا بهتر است بگویم یک طعمه در نظر گرفت که میتواند بسیاری از نفوذگران (اتکرها) را بخود جذب کند. عموما این طعمه ها میتوانند بصورت سیستم های فیزیکی و یا مجازی پیاده سازی شوند که نقش یک…