مرور برچسب

cucm

ترکیب سیستم های تلفنی Asterisk و CUCM

ادغام Astrisk  با CUCM به وسیله SIP  این امکان را به ما می دهد که تعداد زیادی تلفن تحت شبکه  IVR را با هم ترکیب کنیم . این مقاله نحوه ارتباط Asterisk و CUCM از طریق ترانک SIP را برای ما شرح می دهد. پیکربندی CUCM برای ایجاد یک  ترانک از…