مرور برچسب

Configuration Policy

آشنایی با Group Policy

Group Policy Configuration management یک رهیافت مرکزی جهت اعمال یک یا دسته ای از تنظیمات روی کامپیوتر های یک شبکه است. مولفه های اصلی Configuration management به شرح زیر اند:یک Setting معرف یک تغییر روی تنظیماتی است که برای یک یا…