مرور برچسب

Affinity Rule و Anti-Affinity rule چیست

کاربرد Affinity و Anti-Affinity در VMware VSphere چیست؟

در مجموعه VSphere قابلیتی به نام Distributed Resource Scheduler وجود دارد که وظیفه مدیریت نحوه قرار گیری VM ها بر روی Host ها را بر عهده دارد و این فرآیند را بصورت خودکار انجام می دهد، DRS وظیفه متعادل سازی نحوه استفاده از منابع را بر عهده…