مرور برچسب

advanced host controller interface

تفاوت های IDE و AHCI در کنترلر بایوس سیستم

IDE مخفف Integrated Drive Electronics است.یک رابط استاندارد برای رسانه های دخیره سازی مثل دیسکهای سخت و دیسک های نوری بوده است.اگرچه در ابتدا موانع زیادی برای این رابط وجود داشت اما سرانجام به عنوان یک استاندارد،کامل شد و درایوهای مختلف…