مرور برچسب

100 نکته آموزش شبکه

دانلود فیلم آموزشی Linkedin Comptia Pentest قسمت دوم

پیش تر درباره آموزش های شبکه و Linkedin  با شما صحبت کرده بودیم ، اینبار  قسمت دوم از این سری آموزشی Linkedin را برای دوره Comptia Pentration test برای شما در نظر گرفته ایم ، در این دوره درباره مبحث " Survey the Target " صحبت میشه .با فیلم…