مرور برچسب

کتاب مجازی سازی

دانلود کتاب Networking for VMware Administrators

این کتاب یک قدم مهم و اساسی جهت راهنمایی و  آموزش مجازی سازی برای هر مدیر، مهندس و معمار شبکه می باشد. در حال حاضر که مجازی سازی بین شبکه ها و سرورها قرار گرفته است، بسیاری از متخصصان VMware نیاز به درک قویتری نسبت به شبکه های مجازی دارند.…