مرور برچسب

نواع کنترل های دسترسی

معرفی انواع کنترل های دسترسی یا Access Control

یکی از اصلی ترین وظایف امنیت، کنترل دسترسی به منابع است. کنترل دسترسی خیلی بیشتر از این است که تعیین کنیم که یک کاربر بتواند از یک فایل یا سرویس استفاده کند یا نه. کنترل دسترسی در حقیقت در مورد رابطه بین اشیاء یا Object ها و موضوع ها یا…