مرور برچسب

نحوه گرفتن Snapshot

نحوه کارکرد تکنولوژی Snapshot

یکی از تکنولوژی هایی که از اوایل دوران مجازی سازی با این فن آوری درگیر بوده است Snapshot می باشد. این تکنولوژی کارایی های بسیار زیادی دارد که در این مقاله با بسیاری از آنها آشنا خواهیم شد.