مرور برچسب

نت ورک+

سرفصل های دوره +Network

شرکت Comptia  که در زمینه آموزش شبکه فعالیت و در عرضه محصولات آموزشی فعالیت می کند ،با شرکت در دوره +Network با مفهوم شبکه بهتر آشنا خواهید شد . در دوره +Network دارای 16 سرفصل می باشد که با تئوری شبکه و متدهای ارتباط شبکه ای شروع می شود و…

سرفصل های دوره +A

شرکت Comptia  که در زمینه آموزش شبکه فعالیت  و محصولات آموزشی عرضه میکند ،با شرکت در دوره +A با مفهوم قطعات سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری بهتر آشنا خواهید شد .دوره +A دارای 22 سرفصل می باشد که شروع دوره با پیدایش کامپیوتر آغاز و سپس…