مرور برچسب

معرفی CAPsMAN قابلیتی در میکروتیک 6.11 به بعد

معرفی قابلیت CAPsMAN در میکروتیک

در ابتدا باید به معرفی پروتکل CAPWAP بپردازیم تا دید کاملی نسبت به نحوه کارکرد این سیستم بر اساس این پروتکل داشته باشیم. این پروتکل با نام Control And Provisioning of Wireless Access Points CAPWAP مطرح شده است که قابلیت مدیریت متمرکز…