مرور برچسب

معرفی قابلیت های VSAN 6.2

قسمت دوم: VSAN 6.2

در ادامه پست قبلی که درباره VSAN 6.2 بود در این پست هم به دیگر امکانات و قابلیت های اضافه شده در نسخه 6.2 را برای شما قرار می دهیم.