مرور برچسب

مزایای استفاده از (Storage Replica (SR

Storage Replica در ویندوز سرور 2016

(Storage Replica (SR یک قابلیت جدید است که Block-Level ،Storage-Agnostic، همسان‌سازی همزمان یا Synchronous Replication بین سرورها یا Clusterها را برای (Disaster Recovery (DR و همچنین انعطاف Failover Cluster را در بین سایت‌ها برقرار می‌سازد.…