مرور برچسب

مزایای استفاده از SAN

10 مزیت شبکه های ذخیره سازی نسبت به ذخیره سازهای محلی

قبل از هر چیز باید به این نکته فکر کرد که چرا از SAN ها استفاده نکنیم . تحقیق راجع به استفاده از SAN ها برای ما جای سوال نیست .پر واضح است که باید به این سمت حرکت کنیم. کنترل بر روی کل داده ها در یک نقطه مشخص و تغییر یکباره و تاثیر در کل…