مرور برچسب

مدیریت آپدیت های ویندوز 10 با گروپ پالیسی

به تعویق انداختن آپدیت های ویندوز 10 به کمک گروپ پالیسی

در حالی که بسیار ی از کاربران ویندوز 10 بسیار مشتاق هستند تا آپدیت های ویندوز 10 را در هر زمانی که منتشر می شوند دریافت کنند، گروهی از کاربران هم هستند که ترجیح می دهند که این آپدیت ها را دریافت نکنند و یا دریافت آن ها را به تعویق بی…