مرور برچسب

مایکروسافت

SQL Server FILESTREAM – داده های خود را ساختار بندی کنید

همیشه زمانی که می خواهید خودتان را با یک تکنولوژی جدید آشنا کنید دو بخش مطرح است. در ابتدا، باید این را درک کنید که آن تکنولوژی به قصد استفاده در چه کاربردهایی بوجود آمده است، و در مرحله ی بعد باید بفهمید که چطور از آن تکنولوژی در عمل…

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت دهم

در بخش 9 این سری از پست های وبلاگ،یک درخواست گواهی SSL برای Exchange Server 2019 ایجاد کرده ایم حال با تکمیل درخواست گواهی (که بعنوان یک درخواست امضای گواهی یا CSR نیز شناخته می شود)  گام بعدی در پیکربندی رمزگذاری در Exchange Server را پیش…

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت هشتم

در بخش 7 از سری نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 ، ما با موفقیت ارسال پیام های ایمیل را به اینترنت پیکربندی کردیم تا Exchange Server 2019 بتواند ایمیل های خود را به Domain های اینترنتی ارسال کند. در این پست از وبلاگ، ما از طریق پیکربندی…

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت هفتم

در بخش 6 این سری از پست های وبلاگ، ما با موفقیت کلید Exchange Server 2019 را فعال کردیم و روش هایی را برای فعال کردن سرور Exchange 2019 بررسی کردیم. پس از اینکه کلید محصول را برای سرور Exchange 2019 فعال کرده اید، مرحله بعدی تنظیم جریان…

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت ششم

در بخش 6 این سری از پست های وبلاگ، ما با وظایف و کارهایی که Exchange server 2019 انجام میدهد ادامه خواهیم داد. ما با فعال سازی مجوز محصول ، شروع خواهیم کرد و با نصب گواهی پیکربندی virtual directory و سایر وظایف پیش می رویم. فعال کردن…

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت اول

معرفی: این مجموعه پست های وبلاگ گام به گام دستورالعمل ها رابرای نصب وپیکربندی Microsoft Exchange Server 2019 روی ویندوز سرور 2019شرح میدهد. به عنوان بخشی از این سری، من الزامات، مراحل نصب و جزئیات پیکربندی و نصب این محصول مایکروسافت…