مرور برچسب

قابلیت HotLock در میکروتیک

مد HotLock در میکروتیک چیست [پست کوتاه]

محیط CLI میکروتیک هم مانند ترمینال لینوکس و یا سیسکو این قابلیت را دارد که با نوشتن چند حرف اول دستور و زدن Tab ادامه دستور را بنویسد ولی میکروتیک بجز این قابلیت حالتی دارد به نام مد HotLock که برای بعال کردن آن باید یک بار + را زده و سپس…