مرور برچسب

فرمان rev

9 فرمان عجیب لینوکس

میتوانید کاری کنید که سیستم های لینوکس تان عملکرد خوبی داشته باشند، در برابر خطراتی که یکپارچگی سیستم را تهدید می کنند، مقاومت کنند، در مقابل حمله هکرها مقاومت کنند، مشکلات را گزارش دهند، و کاربر هرطور با آنها رفتار کند، آنها خوب و آرام کار…