سیستم عامل – گیک بوی | GEEKBOY https://www.geekboy.pro سایتی برای آموزش شبکه در زمینه های سیسکو میکروتیک مایکروسافت مجازی سازی و دیگر مباحث شبکه Wed, 04 Dec 2019 12:27:01 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دهم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part10/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part10 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part10/#respond Wed, 04 Dec 2019 12:27:01 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part10/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دهم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دهم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part10/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت نهم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part9 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part9/#respond Tue, 03 Dec 2019 11:13:54 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part9/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت نهم
مشکلات رایج ویندوز 10 پارت نهم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت نهم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part9/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت هشتم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part8 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part8/#respond Sat, 30 Nov 2019 10:56:25 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part8/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت هشتم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت هشتم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part8/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت ششم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part6 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part6/#respond Mon, 11 Nov 2019 06:21:05 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part6/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت ششم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت ششم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part6/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت پنجم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part5 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part5/#respond Sat, 09 Nov 2019 07:58:58 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part5/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت پنجم
مشکلات رایج ویندوز 10 پارت پنجم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت پنجم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part5/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت چهارم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part4 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part4/#respond Sun, 03 Nov 2019 11:10:33 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part4/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت چهارم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت چهارم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part4/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت سوم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part3 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part3/#respond Sat, 02 Nov 2019 06:45:37 +0000 https://www.geekboy.pro/?p=9418 مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت سوم
مشکلات رایج ویندوز 10 پارت سوم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت سوم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part3/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دوم https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part2 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part2/#respond Mon, 28 Oct 2019 06:40:22 +0000 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part1-2/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دوم
مشکلات رایج ویندوز 10 پارت دوم

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت دوم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part2/feed/ 0
مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت اول https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=common-windows-10-problems-part1 https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part1/#respond Thu, 12 Sep 2019 05:35:07 +0000 http://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part1/ مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت اول
مشکلات رایج ویندوز 10 و برطرف کردن آن

ادامه مطلب مشکلات رایج ویندوز 10 و نحوه برطرف کردن آن ها – پارت اول در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/common-windows-10-problems-part1/feed/ 0
SQL Server FILESTREAM – داده های خود را ساختار بندی کنید https://www.geekboy.pro/sql-server-filestream/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sql-server-filestream https://www.geekboy.pro/sql-server-filestream/#respond Thu, 25 Jul 2019 06:41:18 +0000 https://www.geekboy.pro/sql-server-filestream/ SQL Server FILESTREAM – داده های خود را ساختار بندی کنید

ادامه مطلب SQL Server FILESTREAM – داده های خود را ساختار بندی کنید در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/sql-server-filestream/feed/ 0
دانلود Redhat Enterprise Linux 8 – RHEL 8 https://www.geekboy.pro/redhat-enterprise-linux-8-rhel-8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=redhat-enterprise-linux-8-rhel-8 https://www.geekboy.pro/redhat-enterprise-linux-8-rhel-8/#respond Sun, 09 Jun 2019 10:05:10 +0000 https://www.geekboy.pro/redhat-enterprise-linux-8-rhel-8/ دانلود Redhat Enterprise Linux 8 – RHEL 8
Redhat Enterprise Linux 8 - RHEL 8

ادامه مطلب دانلود Redhat Enterprise Linux 8 – RHEL 8 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/redhat-enterprise-linux-8-rhel-8/feed/ 0
دانلود VMware Workstation Pro 15.1 For Linux https://www.geekboy.pro/vmware-workstation-pro-15-1-for-linux/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vmware-workstation-pro-15-1-for-linux https://www.geekboy.pro/vmware-workstation-pro-15-1-for-linux/#respond Wed, 05 Jun 2019 04:26:01 +0000 https://www.geekboy.pro/?p=9034 دانلود VMware Workstation Pro 15.1 For Linux
دانلود VMware Workstation Pro 15.1 for Linux

ادامه مطلب دانلود VMware Workstation Pro 15.1 For Linux در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/vmware-workstation-pro-15-1-for-linux/feed/ 0
دانلود کتاب Mastering Ubuntu Server https://www.geekboy.pro/mastering-ubuntu-server/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mastering-ubuntu-server https://www.geekboy.pro/mastering-ubuntu-server/#respond Sat, 01 Jun 2019 10:53:42 +0000 https://www.geekboy.pro/mastering-ubuntu-server/ دانلود کتاب Mastering Ubuntu Server
کتاب Mastering Ubuntu Server

ادامه مطلب دانلود کتاب Mastering Ubuntu Server در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/mastering-ubuntu-server/feed/ 0
دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pro-linux-high-availability-clustering https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/#respond Thu, 30 May 2019 06:37:09 +0000 https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/ دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering
کتاب Pro Linux High Availability Clustering

ادامه مطلب دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/feed/ 0
نصب و پیکربندی سرویس WSUS در ویندوز سرور 2016 https://www.geekboy.pro/windows-2016-wsus-installation-and-configuration/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=windows-2016-wsus-installation-and-configuration https://www.geekboy.pro/windows-2016-wsus-installation-and-configuration/#respond Mon, 18 Feb 2019 12:11:22 +0000 https://geekboy.pro/windows-2016-wsus-installation-and-configuration/ نصب و پیکربندی سرویس WSUS در ویندوز سرور 2016
نصب WSUS ویندوز سرور 2016

ادامه مطلب نصب و پیکربندی سرویس WSUS در ویندوز سرور 2016 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/windows-2016-wsus-installation-and-configuration/feed/ 0