بهترین کتاب های شبکه – گیک بوی | GEEKBOY https://www.geekboy.pro سایتی برای آموزش شبکه در زمینه های سیسکو میکروتیک مایکروسافت مجازی سازی و دیگر مباحث شبکه Sun, 12 Jan 2020 13:06:42 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 کتاب CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) Cert Guide https://www.geekboy.pro/comptia-cybersecurity-analyst-csa-cert-guide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comptia-cybersecurity-analyst-csa-cert-guide https://www.geekboy.pro/comptia-cybersecurity-analyst-csa-cert-guide/#respond Sun, 21 Jul 2019 11:29:27 +0000 https://www.geekboy.pro/comptia-cybersecurity-analyst-csa-cert-guide/ کتاب CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) Cert Guide
دانلود کتاب CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+)

ادامه مطلب کتاب CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) Cert Guide در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/comptia-cybersecurity-analyst-csa-cert-guide/feed/ 0
دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pro-linux-high-availability-clustering https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/#respond Thu, 30 May 2019 06:37:09 +0000 https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/ دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering
کتاب Pro Linux High Availability Clustering

ادامه مطلب دانلود کتاب Pro Linux High Availability Clustering در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/pro-linux-high-availability-clustering/feed/ 0
نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت ششم https://www.geekboy.pro/install-exchange-server-2019-part6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=install-exchange-server-2019-part6 https://www.geekboy.pro/install-exchange-server-2019-part6/#respond Mon, 20 May 2019 06:15:22 +0000 https://www.geekboy.pro/install-exchange-server-2019-part6/ نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت ششم
Exchange Server 2019

ادامه مطلب نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت ششم در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/install-exchange-server-2019-part6/feed/ 0
دانلود کتاب Kali Linux https://www.geekboy.pro/kali-linux-an-ethical-hackers-cookbook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kali-linux-an-ethical-hackers-cookbook https://www.geekboy.pro/kali-linux-an-ethical-hackers-cookbook/#respond Mon, 13 May 2019 09:16:45 +0000 https://www.geekboy.pro/kali-linux-an-ethical-hackers-cookbook/ دانلود کتاب Kali Linux
کتاب Kali Linux

ادامه مطلب دانلود کتاب Kali Linux در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/kali-linux-an-ethical-hackers-cookbook/feed/ 0
دانلود کتاب Mastering Ansible https://www.geekboy.pro/mastering-ansible-by-james-freeman/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mastering-ansible-by-james-freeman https://www.geekboy.pro/mastering-ansible-by-james-freeman/#respond Mon, 13 May 2019 07:49:22 +0000 https://www.geekboy.pro/mastering-ansible-by-james-freeman/ دانلود کتاب Mastering Ansible
کتاب Mastering Ansible

ادامه مطلب دانلود کتاب Mastering Ansible در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/mastering-ansible-by-james-freeman/feed/ 0
دانلود مجموعه کتاب های دوره هکر قانونمند https://www.geekboy.pro/ec-council-certified-ethical-hacker-ceh-v8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ec-council-certified-ethical-hacker-ceh-v8 https://www.geekboy.pro/ec-council-certified-ethical-hacker-ceh-v8/#comments Sat, 20 Apr 2019 11:15:48 +0000 https://www.geekboy.pro/ec-council-certified-ethical-hacker-ceh-v8/ دانلود مجموعه کتاب های دوره هکر قانونمند
دانلود مجموعه کتاب های دوره هکر قانونمند EC-Council Certified Ethical Hacker CEH v8

ادامه مطلب دانلود مجموعه کتاب های دوره هکر قانونمند در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/ec-council-certified-ethical-hacker-ceh-v8/feed/ 2
کتاب Learning Ceph https://www.geekboy.pro/learning-ceph-book/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=learning-ceph-book https://www.geekboy.pro/learning-ceph-book/#respond Wed, 17 Apr 2019 09:12:25 +0000 https://geekboy.pro/?p=8629 کتاب  Learning Ceph
کتاب Learning Ceph

ادامه مطلب کتاب Learning Ceph در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/learning-ceph-book/feed/ 0
DNSSEC چیست و چرا استفاده از آن اهمیت دارد؟ https://www.geekboy.pro/dnssec/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dnssec https://www.geekboy.pro/dnssec/#respond Mon, 11 Mar 2019 08:50:15 +0000 https://geekboy.pro/dnssec/ DNSSEC چیست و چرا استفاده از آن اهمیت دارد؟
DNSSEC چیست

ادامه مطلب DNSSEC چیست و چرا استفاده از آن اهمیت دارد؟ در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/dnssec/feed/ 0
کتاب Sybex – SSFIPS Securing Cisco Networks https://www.geekboy.pro/sybex-ssfips-securing-cisco-networks/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sybex-ssfips-securing-cisco-networks https://www.geekboy.pro/sybex-ssfips-securing-cisco-networks/#respond Sat, 02 Feb 2019 07:44:21 +0000 https://geekboy.pro/sybex-ssfips-securing-cisco-networks/ کتاب Sybex – SSFIPS Securing Cisco Networks
Sybex - SSFIPS Securing Cisco Networks

ادامه مطلب کتاب Sybex – SSFIPS Securing Cisco Networks در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/sybex-ssfips-securing-cisco-networks/feed/ 0
کتاب Linux Bible 9th.Edition https://www.geekboy.pro/linux-bible-9th-edition/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linux-bible-9th-edition https://www.geekboy.pro/linux-bible-9th-edition/#respond Sat, 02 Feb 2019 07:14:06 +0000 https://geekboy.pro/linux-bible-9th-edition/ کتاب Linux Bible 9th.Edition
Linux.Bible.9th.Edition

ادامه مطلب کتاب Linux Bible 9th.Edition در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/linux-bible-9th-edition/feed/ 0
دانلود کتاب Citrix VDI https://www.geekboy.pro/citrix-vdi-handbook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=citrix-vdi-handbook https://www.geekboy.pro/citrix-vdi-handbook/#respond Sun, 20 Jan 2019 07:52:43 +0000 https://geekboy.pro/citrix-vdi-handbook/ دانلود کتاب Citrix VDI
کتاب Citrix VDI

ادامه مطلب دانلود کتاب Citrix VDI در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/citrix-vdi-handbook/feed/ 0
دانلود کتاب Mastering Wireshark https://www.geekboy.pro/mastering-wireshark-handbook/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mastering-wireshark-handbook https://www.geekboy.pro/mastering-wireshark-handbook/#respond Mon, 14 Jan 2019 13:05:10 +0000 https://geekboy.pro/mastering-wireshark-handbook/ دانلود کتاب Mastering Wireshark
کتاب Mastering Wireshark

ادامه مطلب دانلود کتاب Mastering Wireshark در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/mastering-wireshark-handbook/feed/ 0
دانلود کتاب Building VMware Software-Defined Data Centers https://www.geekboy.pro/building-vmware-software-defined-data-centers/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=building-vmware-software-defined-data-centers https://www.geekboy.pro/building-vmware-software-defined-data-centers/#respond Thu, 10 Jan 2019 08:20:51 +0000 https://geekboy.pro/building-vmware-software-defined-data-centers/ دانلود کتاب Building VMware Software-Defined Data Centers
کتاب Building VMware Software-Defined Data Centers

ادامه مطلب دانلود کتاب Building VMware Software-Defined Data Centers در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/building-vmware-software-defined-data-centers/feed/ 0
دانلود کتاب IMPLEMENTING VMWARE HORIZON 7 SECOND_EDITION https://www.geekboy.pro/implementing-vmware-horizon-7-second_edition/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=implementing-vmware-horizon-7-second_edition https://www.geekboy.pro/implementing-vmware-horizon-7-second_edition/#respond Wed, 09 Jan 2019 11:17:11 +0000 https://geekboy.pro/implementing-vmware-horizon-7-second_edition/ دانلود کتاب IMPLEMENTING VMWARE HORIZON 7 SECOND_EDITION
کتاب IMPLEMENTING VMWARE HORIZON 7 SECOND_EDITION

ادامه مطلب دانلود کتاب IMPLEMENTING VMWARE HORIZON 7 SECOND_EDITION در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/implementing-vmware-horizon-7-second_edition/feed/ 0
دانلود کتاب Network+ Guide to Networks 2018 https://www.geekboy.pro/network-guide-to-networks-2018/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=network-guide-to-networks-2018 https://www.geekboy.pro/network-guide-to-networks-2018/#respond Mon, 07 Jan 2019 13:03:34 +0000 https://geekboy.pro/network-guide-to-networks-2018/ دانلود کتاب Network+ Guide to Networks 2018
کتاب Network+ Guide to Networks 2018

ادامه مطلب دانلود کتاب Network+ Guide to Networks 2018 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

]]>
https://www.geekboy.pro/network-guide-to-networks-2018/feed/ 0