\ آموزش ip sla – گیک بوی | GEEKBOY
مرور برچسب

آموزش ip sla

سیسکو IP SLA چیست؟

IP SLA و یا به شکل گسترده IP Service Level Agreements ابزاریست در IOS سیسکو برای بررسی عملکرد و کیفیت سرویس ها و ارتباطات بر روی بستر IP.