مرور برچسب

آموزش پشتیبان گیری از دستورات روتر و سوییچ

آموزش پشتیبان گیری از دستورات روتر و سوییچ

نگهداری شبکه یکی از الزامات کاری مدیر شبکه است، یکی از کارهایی که معمولاً در شبکه انجام می شود پشتیبان گیری است، که ما در این آموزش می خواهیم شما را با چگونگی پشتیبان گیری از دستورات روتر و سویچ های cisco آشنا کنیم.