مرور برچسب

آموزش مفهوم IP SLA و کانفیگ IP SLA Route Tracking توسط روتر سیسکو

سیسکو IP SLA چیست؟

IP SLA و یا به شکل گسترده IP Service Level Agreements ابزاریست در IOS سیسکو برای بررسی عملکرد و کیفیت سرویس ها و ارتباطات بر روی بستر IP.