نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت هشتم

0 561
Telegram_GEEKBOY

در بخش 7 از سری نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 ، ما با موفقیت ارسال پیام های ایمیل را به اینترنت پیکربندی کردیم تا

Exchange Server 2019 بتواند ایمیل های خود را به Domain های اینترنتی ارسال کند. در این پست از وبلاگ، ما از طریق پیکربندی Virtual directory پیش می رویم. بسیاری از پروتکل های Clientکه با Exchange Server مورد استفاده قرار می گیرند از طریق Virtual directory قابل دسترسی هستند. یک Virtual directory توسط سرویس های اطلاعات اینترنت (IIS) برای دسترسی به یک برنامه وب مانند Exchange ActiveSync، Outlook در وب یا سرویس Autodiscovery استفاده می شود. شما می توانید انواع تنظیمات Virtual directoryرا در Exchange 2019 شامل تنظیمات تأیید هویت، امنیت، و گزارش انجام دهید.

نصب وپیکربندی Exchange Server 2019 – پارت هشتم

پیکربندی  Exchange server 2019 مجازی:

درست مانند سایر نسخه های Exchange Server، Microsoft Exchange 2019 دارای Virtual directory است. شما می توانید را با استفاده از Exchange Admin Center (EAC) یا با استفاده از Exchange Management )Shell ٍEMSectoryrectory019 کنید. انتخاب کنید که می تواند ایمیل را به اینترنت هدایت کند.اگر فقط یک سرور  پیکربندی کنید.

  •     OWA
  •     ECP
  •     Outlook Anywhere
  •     ActiveSync
  •     Exchange Web Services
  •     OAB
  •     Autodiscover
  •     Mapi

قبل از پیکربندی Virtual directoryشما باید تنظیمات فضای نام(Namespace) خود را برنامه ریزی کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید از معماری مورد نظر Exchange 2019 استفاده کنید.

پیکربندیOWA Virtual Directory:

اگر چه نام به OWA به Outlook در وب تغییر کرده است، نام Virtual directoryهنوز “owa” است. برای تنظیم Outlookدر web Virtual directory، دستورات Exchange Management Shell زیر را اجرا کنید:

  $namespace = “webmail.msexperttalk.com”

Set-OwaVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\OWA (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$Namespace/owa -InternalUrl https://$Namespace/owa

 

Exchange Server 2019

برای تأیید URL OWA، دستور زیر را اجرا کنید:

Get-OwaVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

Exchange Server 2019

ECP Virtual Directory را تنظیم کنید:

برای تنظیم  ECP Virtual Directory ، دستورات Exchange management Shell زیر را اجرا کنید:

Set-EcpVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\ECP (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/ecp -InternalUrl https://$namespace/ecp

Exchange Server 2019

برای بررسی پیکربندی ECP virtual directory .Cmdlet   زیر را اجرا کنید:

Get-EcpVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

پیکربندی Outlook anywhere:

برای تنظیم Outlook anywhere، دستور زیر را اجرا کنید:

Set-OutlookAnywhere -Identity “HOSTNAME\RPC (Default Web Site)” -ExternalHostname $namespace -InternalHostname $namespace -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

Exchange Server 2019

برای تأیید پیکربندی Outlook anywhere، دستور زیر را اجرا کنید:

Get-OutlookAnywhere | Select Server,ExternalHostname,Internalhostname | fl

Exchange Server 2019 پیکر بندی ActiveSync Virtual Directory:

دستور زیر را برای پیکر بندی ActiveSync Virtual Directory اجرا کنید:

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://$namespace/Microsoft-Server-ActiveSync

Exchange Server 2019

برای تایید پیکربندی ActiveSync Virtual Directory دستور زیر را اجرا کنید:

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | select server,externalurl,internalurl | fl

پیکر بندی Exchange Web Services Virtual Directory:

دستور زیر را برای پیکر بندی Exchange Web Services Virtual Directory انجام دهید:

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\EWS (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://$namespace/EWS/Exchange.asmx

Exchange Server 2019

برای تایید پیکر بندی Cmdlet زیر را اجرا کنید:

Get-WebServicesVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

 

پیکربندی OAB Virtual Directory:

دستور زیر را برای پیکربندی OAB Virtual Directory اجرا کنید:

Set-OabVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\OAB (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/OAB -InternalUrl https://$namespace/OAB

Exchange Server 2019

برای تایید پیکر بندی دستور زیر را اجرا کنید:

Get-OabVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL |

پیکربندی AutoDiscover Virtual Directory:

پیکر بندی AutoDiscover URL داخلی. به طور پیشفرض، آن را با نام hostname تنظیم کنید.

Set-ClientAccessService -Identity <HOSTNAME> –AutoDiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.msexperttalk.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

برای تایید Cmdlet زیر را اجرا کنید:

Get-ClientAccessService | fl identity,autodiscoverserviceinternaluri

پیکر بندی MAPI Virtual Directory:

برای پیکر بندی دستور زیر را اجرا کنید:

Set-MapiVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\mapi (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/mapi -InternalUrl https://$namespace/mapi

برای تأیید، دستور زیر را اجرا کنید:

Get-MapiVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

هنگامی که همه Exchange vitual directory ها پیکربندی شده اند، سرویس IIS را با اجرای دستور زیر دوباره راه اندازی کنید:

C:\> IISReset

Exchange Server 2019

Default Email Address Policy:

پس از اینکه Virtual directory راپیکربندی کردید، قدم بعدی تنظیم default email address policy برای پیام رسانی سازمان شماست. اگر دامنه های SMTP چندگانه را به عنوان Domainپذیرفته شده اضافه کرده و می خواهید این domain را به هر گیرنده در سازمان اضافه کنید، باید default email address policy را به روز کنید.

مایکروسافت توصیه می کند نام اصلی کاربر (UPN) را که با آدرس ایمیل اصلی هر کاربر سازگار است پیکربندی کنید. اگر UPN را مطابق با آدرس ایمیل یک کاربر ارائه ندهید، کاربر باید به صورت دستی domain/ نام کاربری یا UPN خود را علاوه بر آدرس ایمیل خود نیز ارائه دهد. اگر UPN آنها با آدرس ایمیل خود مطابقت داشته باشد، Outlook در وب (که قبلا “Outlook در وب” شناخته می شود)، ActiveSync و Outlook به طور خودکار آدرس ایمیل خود را به UPN مطابقت می دهد.

پیکر بندی default email address policy:

در EAC بروید به Mail flow و بعد Email address policies.

Email address policie که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید و بر روی ویرایش کلیک کنید

Exchange Server 2019

در جزئیات Email address policie”تنظیمات را طبق Email address policie خود تغییر دهید.

Exchange Server 2019
Exchange Server 2019

اطمینان حاصل کنید که Policy به “همه نوع گیرنده” اعمال می شود و روی Save کلیک کنید.
Exchange Server 2019

Email address policie را که میخواهید اعمال کنید انتخاب کنید (یک خط مشی که دارای مقدار وضعیت Unapplied است). در قسمت جزئیات، روی Apply کلیک کنید.
Exchange Server 2019

پس از کلیک روی Apply، یک پیام هشدار دهنده ظاهر می شود. رویYes برای اعمال Policyبا استفاده از EAC کلیک کنید. نوار پیشرفت به شما اجازه ی نظارت بر فرآیند به روزرسانی گیرنده را می دهد. هنگامی که به روزرسانی کامل شد، روی Close کلیک کنید.

Exchange Server 2019
نتیجه:
در این پست وبلاگ، ما Exchange Server 2019 virtual directories را با Namespace تعریف شده پیکربندی کردیم. ما همچنین default email address policy را پیکربندی کردیم و برای همه گیرنده ها اعمال کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که Policyبه صورت استانداردهای سازمانی است. در پست بعدی وبلاگ، ما وظایف Exchange Server 2019 را ادامه خواهیم داد.

 

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.