پیدا کردن Build Numbers در Exchange Server

Telegram_GEEKBOY

برای نصب سرویس پک های Microsoft Exchange Server شما نیاز دارید که از شماره Build Numbers آن خبر داشته باشید. در این پست به محل نمایش Build Numbers در Exchange Server های 2000 تا 2016 را برای شما قرار داده ایم.

برای دیدن Build Numbers وارد مسیرهای زیر در ورژن Microsoft Exchange Server خود شوید.

 

2000/2003

00001

200700002

201000003

201300004

در Exchange 2013 / Exchange 2016 برای پیدا کردن Build numbers می توانید از EMC – PowerShell کمک بگیرید.

پاورشل را اجرا کرده و دستور زیر را وارد کنید:

Get-ExchangeServer | select Name,AdminDisplayVersion

find-exchange-build

اطلاعات کامل تر از Build number ها و سرویس پک های ورژن ها مختلف:

 

Exchange Server 2003

Product name

Build number

Date

Microsoft Exchange Server 2003 6.5.6944 6/30/2003
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 6.5.7226 5/25/2004
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 6.5.7638 10/19/2005
Exchange Server 2007
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.24 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.25 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6 6/20/2010
Exchange Server 2007 Service Pack 1

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server Exchange 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.263.1 2/28/2008 KB945684
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.278.2 5/8/2008 KB948016
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.291.2 7/8/2008 KB949870
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.311.3 10/7/2008 KB952580
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.336.1 11/20/2008 KB953467
Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.340.1 2/10/2009 KB959241
Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.359.2 3/18/2009 KB960384
Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.375.2 5/19/2009 KB968012
Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.393.1 7/17/2009 KB970162
Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.436.0 4/9/2010 KB981407

Exchange Server 2007 Service Pack 2

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.217.3 11/19/2009 KB971534
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.234.1 1/22/2010 KB972076
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.247.2 3/17/2010 KB979784
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.254.0 4/9/2010 KB981383

Exchange Server 2007 Service Pack 3

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6

6/20/2010

Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 8.3.106.2

9/9/2010

KB2279665
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.137.3
 12/10/2010
KB2407025
 Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.159.0
 3/2/2011
KB2530488
Update Rollup 3-v2 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.159.2
 3/30/2011
KB2530488
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.192.1
 7/7/2011
KB2509911
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.213.1
 9/21/2011
KB2602324
Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 Service Pack 3  8.3.245.2
 1/25/2012
KB2608656

Exchange Server 2010

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2010 RTM 14.0.639.21 11/9/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 14.0.682.1 12/9/2009 KB976573
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 14.0.689.0 3/4/2010 KB979611
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 14.0.694.0 4/9/2010 KB981401
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 14.0.702.1 6/17/2010 KB982639
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 14.0.726.0 12/13/2010 KB982639

Exchange Server 2010 Service Pack 1

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2010 SP1  14.1.218.15 8/24/2010
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.255.2 10/4/2010 KB2407028
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.270.1 12/9/2010 KB2425179
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.289.3 3/7/2011 KB2529939
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP1  14.1.323.1 6/22/2011 KB2509910
Update Rollup 4-v2 for Exchange Server 2010 SP1  14.1.323.6 7/27/2011 KB2579150
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP1  14.1.339.1 8/23/2011 KB2582113
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.355.2 10/27/2011 KB2608646
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.421.0 8/13/2012 KB2743248
Update Rollup 7-v2 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.421.2 10/9/2012 KB2756496
Update Rollup 7-v3 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.421.3 11/12/2012 KB2778158
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.438.0 12/10/2012 KB2787763

Exchange Server 2010 Service Pack 2

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2010 SP2  14.2.247.5 12/4/2011
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP2  14.2.283.3 2/13/2012 KB2645995
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP2  14.2.298.4 4/16/2012 KB2661854 
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2  14.2.309.2 5/29/2012 KB2685289 
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP2  14.2.318.2 8/13/2012 KB2706690  
Update Rollup 4-v2 for Exchange Server 2010 SP2  14.2.318.4 10/9/2012 KB2756485 
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP2 14.2.328.5 11/13/2012 KB2719800
Update Rollup 5-2 for Exchange Server 2010 SP2 14.2.328.10 12/10/2012 KB2785908
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP2 14.2.342.3 2/11/2013 KB2746164
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP2 14.2.375.0 8/13/2013 KB2874216
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP2 14.2.390.3 12/10/2013 KB2903903
Exchange Server 2010 Service Pack 3

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2010 SP3  14.3.123.4  2/12/2013 KB2808208
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.146.0 5/29/2013 KB2803727
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.158.1 8/13/2013 KB2866475
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.169.1 11/25/2013 KB2891587
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.174.1 12/10/2013 KB2905616
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.181.6 2/25/2014 KB2917508
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.195.1 5/23/2014 KB2936871
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.210.2 8/26/2014 KB2961522
Update Rollup 8-v2 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.224.2 12/12/2014 KB2986475
Update Rollup 9 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.235.1 3/17/2015 KB3030085
Update Rollup 10 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.248.2 6/16/2015 KB3049853
Update Rollup 11 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.266.1 9/11/2015 KB3078674
Update Rollup 12 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.279.2 12/10/2015 KB3096066
Update Rollup 13 for Exchange Server 2010 SP3 14.3.294.0 3/14/2016 KB3141339
Exchange Server 2013

Product name

Build number

Date

KB

Microsoft Exchange Server 2013 Preview 15.0.466.13 7/16/2012
Microsoft Exchange Server 2013 RTM 15.0.516.32 10/11/2012
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 1 (CU1) 15.0.620.29  04/27/2013 KB2816900
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 2 (CU2) 15.0.712.24 07/09/2013 KB2859928
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 3 (CU3) 15.0.775.38  11/25/2013 KB2892464
 Exchange Server 2013 Service Pack 1 (SP1 aka CU4) 15.0.847.32 02/25/2014 KB2926248
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 5 (CU5) 15.0.913.22 05/27/2014 KB2936880
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 6 (CU6) 15.0.995.29 08/26/2014 KB2961810
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 7 (CU7) 15.0.1044.25 12/09/2014 KB2986485
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 8 (CU8) 15.0.1076.9 03/17/2015 KB3030080
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 9 (CU9) 15.0.1104.5 06/16/2015 KB3049849
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 10 (CU10) 15.0.1130.7 09/14/2015 KB3078678
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 11 (CU11) 15.0.1156.6 12/10/2015 KB3099522
 Exchange Server 2013 Cumulative Update 12 (CU12) 15.0.1178.4  3/14/2016 KB3108023
Exchange Server 2016
Produce Name Build number Date KB
 Exchange Server 2016 Preview  15.1.225.16  6/22/2015
 Exchange Server 2016 RTM 15.1.225.42 9/28/2015
Exchange Server 2016 Cumulative Update 1 15.1.396.30 3/14/2016 KB3134844

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.