دانلود سمینار VMworld 2018 با لینک مستقیم

0 351
Telegram_GEEKBOY

سمینار VMworld 2018 از تاریخ 26 تا 30 آگوست در شهر لاس وگاس ایالت متحده برگزار شد . در این سمینار نوآوری هایی که باعث سرعت بخشیدن به کسب و کار شما خواهد شد ، از تلفن های همراه ، مراکز داده ، داده های ابری و همچنین مباحث مربوط به software-define بررسی شده است . نوآوری هایی که بر اساس تکنولوژی ، صنعت کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار می دهد و این تاثیرات می تواند توسط شما ایجاد گردد .

شما می توانید ارزش تکنولوژی های آینده را امروز بدست آورید ،چراکه در این رویداد شما و هم نوعان خود آنرا ایجاد خواهید کرد .در این سمینار VMWare برترین رویداد دیجیتالی را به شما عرضه میکند .

مهم نیست شما چه مسیری را دنبال می کنید ، شما قادر خواهید بود تکنولوژی و نیازهای خود را بیابید و با افرادی که آینده فناوری اطلاعات را تغییر میدهند آشنا شوید . به سمینار VMworld 2018 خوش آمدید . این سمینار را از سایت گیک بوی براحتی دانلود و از آن لذت ببرید .

 

Branch and Edge (9)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
BRE2129BUIntroduction to NSX SD-WAN by VeloCloud: Transforming the WANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE2165BUSD-WAN Use Cases Designed to Optimize Your NetworkSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE2166BUSD-WAN Security Integration: Control & Management for a Bulletproof NetworkSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE2167BUZero to 60 in Two Seconds with VMware NSX SD-WAN by VeloCloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE2168BUDeployment of Hybrid SD-WAN with Real-World ExamplesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE2171PUCustomer Panel on??NSX SD-WAN by VeloCloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
BRE3038BUConsuming Cloud Provider SD-WAN Services??STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NS3729KUThe NSX Keynote: Building the Network of the Future with the Virtual Cloud NetworkSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SEC3730KUTransforming Security in a Cloud and Mobile WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Cloud Management (62)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CNA1075BUOperating and Managing Kubernetes on Day 2 with PKSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1200BUDeploy vSphere Integrated Containers in Production: Case Study with AllegisSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1232BUHave Your Cake and Eat It: VMware IT Adoption of PKSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DC3732KUDriving Transformation from the Data Center to the Public CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DC3845KUCloud and Developer Keynote: Public Clouds and Kubernetes at ScaleSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3728KUInnovating Beyond HCI: How VMware is Driving the Next Data Center RevolutionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2890BUHow Cloud Service Providers deliver Multi-Cloud Management-as-a-ServiceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1515PUTransformers: How VMware IT Transitioned to a Services-Based OrganizationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1719BUTaming Security with Tools: Making Compliance a RealitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1787BUAspiring for Operational Excellence by Shortening Value ChainsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1063PUDeveloper Cloud Introduction ??? VMware's New Cloud Management StrategySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1201BUSelf-Driving Operations: What???s New with vRealize OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1336PUTales from the Trenches: Realizing the Full Value of vRealize OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1352BUCreate a ServiceNow Self-Service Portal with a vRealize Automation Plug-inSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1399BUDevOps Radar: Visibility Scaling SaaS, Containers, Serverless in WavefrontSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1440BUOperationalize Your World: Practical Steps Toward Proactive OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1534BUvRealize Operations Capacity and Cost ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1540BUSee Everything: Cross-Cloud Observability with Wavefront Current and FutureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1614BUEffectively Operating an Automated CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1640BUSelf-Driving Operations with vRealize Operations Performance OptimizationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1644QUDiscover How to Save Up to 30% on Cloud Infrastructure with vSphere Optimization AssessmentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1645BUDoing the Impossible: Change Dev Team Spending Behavior Through ShowbackSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1650BUAccelerate DevOps with Cloud Automation and Configuration ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1652BUApplication Networking and Security with vRealize Automation and NSX-TSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1763BUHow to develop a multi-cloud strategy to accelerate digital transformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1772BUBrokering Services Across Multiple Clouds and PlatformsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1773BUContainer Management and VMware PKS Support for vRealize AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1774BURing Central Maximizes Agility and Developer Productivity with vRealizeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT1815BULeading Financial Services Transformation in a Multi-Cloud WorldNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
MGT2102BUAccelerate your IT Code and Application Delivery ??? Customer PerspectivesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2139BUManage Wavefront Monitoring with the New VMware Application ProxySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2174BUDeep Dive: How Fannie Mae Releases vRealize Content Using Lifecycle ManagerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2191BUAdvanced Extensibility Use Case: vRealize Automation and Ansible TowerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2204BUVMware Cloud Management: See the Mother of All Demos!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2242BUWhat's New in vRealize AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2528BUvRealize Automation Architecture and Troubleshooting Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2552BUTroubleshooting Made EasySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2556BUUse Cloud Services to Deploy and Maintain Apps in a Multi-Cloud EnvironmentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2566BUHCI Management Using vRealize Operations and vCenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2621BUFrom VI Admin to Cloud Ninja: Top 5 Skills Needed in the Digital AgeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2843BUCode Stream Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2844BUAWS App Security and Visibility with Network Insight and Log IntelligenceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2887BUDeep Dive: How to Drive Down Your Cost in Hybrid Cloud with Cost InsightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2915BUAgile Cloud Management with VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2934BUOptimize Workload Cost and Performance Using the vRealize SuiteSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2954BUIntroduction to Real-Time Insight and Governance for Cloud InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3054QUDeep Dive into Wavefront Log Data Metrics and Log IntelligenceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3112BUWhen Seconds Mean Dollars: Intelligent IT Operations at the CME GroupSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3192BUDeep Dive: Multi-Cloud Troubleshooting for Infrastructure and ApplicationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3369BUMeet vRealize Operations Ninjas: Charter Communications and VanguardSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3711BUSA Tale of CI/CD, Infrastructure as Code, and Data ProtectionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3718BUFinding "Connected Threats" - The Hidden Risks in Your Public CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3719BUAutomating Cloud Security, Compliance and Governance into the CI/CD SystemSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3759BUSHow GameStop Leveraged the Cloud to Meet Business Continuity SLAsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3760BUSHow SailPoint Modernized its Datacenter with the CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3774PUSA journey to NSX ??? how to solve the "choose two out of three" quandary.STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1723BUDay 2 Automation of NSX Data Center Using vRealize SuiteSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2119BUBuilding Private Clouds with NSX-T Data Center & VIO: Lessons from DMM.comSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2764BUIntroduction to vRealize Network InsightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2883BUIntroduction to NSX Data Center for AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET3409BUUsing vRealize Network Insight to Optimize the Software-Defined Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2555BUAccelerate App Security and Availability with vRealize Network InsightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Cloud Networking (50)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CNA1564BUContainer and Kubernetes 101 for vSphere AdminsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1884BUNSX and Generic Network Overlays with HCI: Everything You Need to KnowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1142BUCase Study: Hybrid Cloud with vCloud Extender from Customer to ProviderSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2406BUVMware NSX for Service Providers: A Technical ViewSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1106BUAdvanced NSX Data Center: Demystifying the VTEP, MAC, and ARP TablesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1127BULogical Routing Deep Dive on??NSX-T Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1128BULogical Routing Deep Dive on NSX Data Center for vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1283QUHow VMware IT Leverages VMware NSX for Large-Scale, Self-Service IaaSNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
NET1285BUThe Future of Networking and Security with VMware NSXSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1327BUVMware Cloud on AWS with NSX: Use Cases, Design, and ImplementationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1490QUScalable Networking and Security for Kubernetes on OpenStackSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1516BUIntroduction to NSX CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1528BUPowerNSX: Bringing the Power of PowerCLI to VMware NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1536BUMulti-Site Networking and Security with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1537BUNSX-T Data Center Architecture and BenefitsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1549BUDeep Dive into Operationalizing NSX-T Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1559BUSDDC Reference Design with NSX Data Center for vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1561BUNext-Generation Reference Design with NSX-T Data Center: Part 1STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1562BUNext-Generation Reference Design with NSX-T Data Center: Part 2STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1586BUNetworking and Security for Small Data Centers with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1610BUNSX-T Edge Services: Design and Deployment OptionsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1631QUNSX Data Center for vSphere Hardware Gateway SolutionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1642BUNSX-PowerOps: Day2 Ops, NSX Health, Security, and Automated DocumentationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1677BUKubernetes Container Networking with NSX-T Data Center Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1742BUN-VDS: The next generation switch architecture with VMware NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1754BUNSX Cloud:??Deployment Deep Dive and ArchitectureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1822BUUpgrading NSX Data Center: A Zero Downtime ApproachSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1855BUNSX-T Data Center Performance Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1879BUvRealize Network Insight Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1894BUNSX Design for Cloud-native Apps with Pivotal Cloud FoundrySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1919BUNSX Mindset: Clouds Collide, Opportunity StrikesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET1945BUDeploying NSX Data Center on a Cisco InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2068BUIntroduction to Container Networking and Security with NSX-T Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2155QUTroubleshooting for VMware NSX Data Center for vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2409BUAdvanced NSX Services in VMware Cloud on AWS: Use Cases and Best PracticesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2420BURethinking Disaster Recovery with NSX Data Center and NSX Hybrid ConnectSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2518BUDeploying and Automating NSX-T Data Center: lessons from IHS MarkitSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2628BUIntroduction to NSX Data Center for Multi-Cloud NetworkingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2701BUVirtual Cloud Network End-to-End Demo: Powered by NSXSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2761BUNSX Data Center Load Balancing and VPN ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2770BUIntroduction to NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2865BUVxRack Flex and VxRack SDDC HCI Networking with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET2916BUConsistent Network and Security Policy from Data Center to Cloud with NSXSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET3042PUCustomer Panel on NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET3193BUSVMware NSX and Getting the Most Out of Your InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET3681PULessons learned from successful NSX DeploymentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET3821BUMaximize your NSX Deployment with Open Networking SolutionsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NET4857BUNSX-T Data Center Install Deep Dive and Best Practices including PKS/PASSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2598PUCustomer Panel on Micro-Segmentation Ops with vRealize Network InsightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3770BUMitigating CPU Security Vulnerabilities ??? A look at vSphere MitigationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Cloud Services (11)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CNA2084BUIntro to VMware Kubernetes Engine-Managed K8s Service on Public CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA3106QUIntegrating VMware Kubernetes Engine with Existing AWS ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA3124BUDeep Dive: VMware Kubernetes Engine-K8s as a Service on Public CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA3173BUManage 100s of clusters, 1000s of namespaces using VMware Kubernetes EngineSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2422BUEnabling Cloud Marketplace Services with VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2099BUTo Infrastructure and Beyond: Infrastructure as Code with VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3918BUAmazon RDS on VMware: Database Management Services on vSphereNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
MGT4683BUHow CloudHealth Can Reduce the Cost and Complexity of Multi-cloud OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3217BUIntroduction to VMware AppDefenseSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3219BUGreat Power, Great Responsibility: Least Privilege Security with AppDefenseSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3243BUUse Artificial Intelligence and Machine Learning to Simplify SecuritySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Cloud-Native Apps (22)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CNA1199PUDeploy Enterprise-Grade Kubernetes: Real-World Stories From PKS UsersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1464BUSecuring Pivotal Cloud Foundry by Regularly RebuildingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1493BURun Docker on Existing Infrastructure with vSphere Integrated ContainersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1553BUDeep Dive: The Value of Running Kubernetes on vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1634QUContainer Portfolio at VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1656BUPut a Lid on It: Securing Containers and Kubernetes on vSphere and in CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA1780QUWhat's New with PKS and Emerging Use CasesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA2009BURun Stateful Apps on Kubernetes with PKS: Highlight WebLogic ServerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA2141BUApplying Software Design Patterns and Methodologies to Your IT ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CNA2755BUArchitecting PKS for Production: Lessons Learned from PKS DeploymentsNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
CNA3146BUTechnical Deep Dive: Kubernetes Networking and Security with NSX-T on PKSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV1325BUPath to Production: Value Stream Mapping in a DevOps WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV1434BUFrom Building Infrastructure to Building App Platforms: Your Next CareerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV1965QUQuickStart DevOps Culture with VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV2500BUDevOps and Pragmatic Process Change: Top 5 Processes to Accelerate DevOpsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV2641BUBring Your Traditional Application to Kubernetes with PKSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV2828BUAutomating IT Ops with Dispatch Serverless FrameworkSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1338BUvSAN: An Ideal Storage Platform for Kubernetes-controlled Cloud-Native AppsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1433PUAccelerating Application Development Through Infrastructure as CodeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1869BUVMware IT's Cloud-Native Transformation JourneySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI1527BUDeep Dive into NSX Data Center Security for Clouds, Containers, and MoreSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3220BUSecuring Kubernetes and Docker Containers with VMware AppDefenseSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

DevOps (6)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
DEV1761BUDelivering Agile Infrastructure as a Service via vRealize AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV1967BUSMind the Gap: Building a closer relationship between Security and DevOpsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV2403BUDevOps Culture and Practice: From Theory to Reality ??? A VMware StorySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DEV3504BUDevelopment at VMware: A Look at How PowerCLI Has Evolved Over the YearsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1813BUA Deep Dive on Why Storage Matters in a Cloud-Native WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT2920BUCustomer Success Story: Enable Developers with Infra-as-Code and AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Endpoint Management (33)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
ACC1210BUImplementing Endpoint Security and Conditional Access for Office 365STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC1621PUCustomer Panel: Knocking Down the Barriers of Workspace ONE AdoptionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2488BUDelivering Secure and Seamless Access to All Your Apps, Devices and DataSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2753BUBuilding Your Unique Path to the Digital WorkspaceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2892BULearn What's New with Workspace ONE and how to Embrace a Digital Workspace!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2964QUSecuring the Digital Workspace with Conditional AccessSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC3458BUWorkspace ONE - Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
DW3727KUThe Digital Workspace Keynote: End User Computing and Mobility Live!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END1156BUMoving Beyond Limits:How VMware IT Embraced Modern Management of Windows 10STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END1225BUTroubleshooting Tips and Tricks for Your iOS DeploymentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2713BUCo-manage Workspace ONE + SCCM : Get to Windows 10 Modern Management FasterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2728PUCustomer Panel: Real World Conversations With Those Migrating to Windows 10STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2748QUAsk the Experts: How Workspace ONE Trust Network Secures Your EUC EcosystemSTREAMDOWNLOAD دانلود مستقیم
END2766BUFirst Look at New Dell and VMware Developments That Optimize PC ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2811BUReal-World Conversations with Customers Using Modern Management for MacOSNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
END2833BUWindows as a Service: Who Moved My Cheese and How Can I Get It Back?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2852BUDiscover The Latest Workspace ONE Intelligence Capabilities and ??Use CasesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2866BUTransform Windows 10 Management with Workspace ONE: What IT Teams Must KnowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2902QUEnd-User Computing at VMworld: Everything You Need to KnowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2912BUWorkspace ONE Intelligence Mobile and Desktop OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2930BUDelivering the Vision of the Digital Workplace (Lessons from the Field)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2947BUSecuring Remote Access with Workspace One - What???s NewSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2948BUEnhanced iOS Management: From Onboarding to Update Management and BeyondSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2962BUDeep Dive Into New Android Enterprise Personas and Deployment MethodsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2966BUExpanding AirWatch to UEM for macOS Modern ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END2978PUHow AirWatch Customers Are Moving Beyond Mobile to UEM across all DevicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END3200BUTaking the Plunge: Windows App Lifecycle Management with Workspace ONESTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END3460BUDeep Dive Into What's New with Workspace ONE Unified Endpoint ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END3572BUIndustry 4.0: How Rugged and Workplace IoT Are Transforming Supply ChainsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
END3818BUSArm your Cloud Workers for Security and Productivity with Chrome EnterpriseSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3674PUTransforming the Business of Healthcare: From Maintaining to InnovatingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3535BURIs VDI Dead?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3706PUSBecome the office hero with Dell & VMware desktop virtualization solutionsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Hybrid and Public Cloud (75)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
HCI1145BUWhy VMware vSAN Is the Best Solution for Cloud Provider EnvironmentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1998BUEnable High-Capacity Workloads with Elastic EBS-Backed vSAN on VMware CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2827QUSite Recovery Manager and Multiple Sites: The What, How, and WhySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3085BUSite Recovery Manager Integrations Across VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3136BUVMware Site Recovery (DR as a Service) Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1071BUSecure, No-Retrofit, App portability to Cloud in 4 clicks, with VMware HCXSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1187BUVMware Cloud on AWS: The Migration VentureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1211BUA Journey to VMware Cloud on AWS for Oracle and SAP ApplicationsNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
HYP1215BUHow VMware IT Migrated Mission-Critical Workloads to VMware CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1376BURAccelerate Your Hybrid Cloud with VMware Cloud on AWS: What???s NewSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1377BUVMware Cloud on AWS Security and Compliance DetailsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1451BUService Overview for VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1496BUA Practitioner???s Guide to Migrating Workloads to VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1499BUIntroducing VMware Cloud Provider PodSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1517BUPicking Up the Pieces and Recovering in the CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1803BUDelivering Custom Services Through vCloud Director ExtensibilitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1810PUAsk the Cloud ExpertsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1950BUNavigating Hybrid CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1969BUMigrations Made Easy on the IBM Cloud ... Deep Breath, Focus, Go!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1994BUDeveloper Automation 101: From vSphere On Premises to VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2048BUVMware Cloud on AWS: Live, Next-Gen Integrations for Your Next-Gen CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2060BUMultitenant Managed Service Provider Platform for VMware Cloud ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2145BUSHybrid cloud architecture design and best practices for VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2211BUGetting the Most out of Your VMware Cloud on AWS SDDCSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2228BURedefining Hybrid Cloud Management with vCenter Hybrid Linked ModeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2379BUStorage in VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2445BUFrom On Premises to BeyondSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2470BUQuickly Getting the Most out of Your VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2697PUVMware Cloud on AWS Customer PanelSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2723BUAutomate Hosted Private Clouds Everywhere Using VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2817QUUnderstanding the TCO Benefits of VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2861BUMulti Cloud Architectures and Evolution: Customer PerspectiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2982BUGenPro: Leveraging VMware Cloud on AWS and Faction for Disaster RecoverySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3003BUSHello, You Had Me at Infrastructure as Code: Hybrid SDDC Cloud AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3019BUVMware Site Recovery: DR-as-a-Service with VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3024QUSoftware-Defined, Hybrid, and Distributed: Welcome to the VMware CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3025BUTeaching Old Dogs New Tricks: High Availability for VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3061QUSeamless, Large Scale Workload Migrations to the IBM CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3300BUPublic Cloud: A Critical Component of Your Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3326BUCloud Provider Transformation with vCloud Director, NSX, and vRealize SuiteSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3694BUSDisaster Recovery with Lenovo ThinkAgile VX and VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3696BUSSimplify operations with machine learning for secondary data and appsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3704BUSVeeam and VMware - Intelligent Data Management for the Hybrid WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3705BUSImproving App Performance and Protection for VMware: NVMe, Cloud and BeyondSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3714PUSTrusted Hybrid Cloud???NIST???s Trusted Cloud Building Block & Ref ArchitectureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3715BUSPeriodic Backup is Dead! Hello Zerto 7STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3720BUSAutomatic Failover to AWS When a Wildfire Approaches Your Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3733BUSMilliseconds Matter: Optimize Cloud Applications Through Network ControlSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3734BUSApplications w/o Borders Best Execution Venue for your Cloud ApplicationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3736BUSPractical Guide for Delivering Advanced Security at Scale & Speed in SDDCsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3827BUSHow Advanced Threat Intelligence Can Protect Your DataSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3828PUSDeliver Real Value in your Data-Driven Enterprise with Multi-CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3829BUSAddress Disaster Recovery & Backup Needs: Physical, Virtual, & Multi-CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3846BUSMeeting Cloud First, App First demands with F5 and VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3853PUIBM Presents: FREESTYLIN??? THE CLOUD with Tony Hawk and Rodney MullenSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3870BUSArtificial Intelligence - The Underpinning of Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3879BUSClear-cut Resiliency for VMware and AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3880BUSInstant business value and protection with AWS and VMware hybrid solutionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3882BUSA Hybrid Journey to CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP3920BUSVMware Cloud on AWS adoption in the enterpriseSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP7472QUAccessing External Storage on VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1873BUA Peek into the Future of VMware IT???s Multi-Cloud StrategySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1940BUDigital Transformation in Action: From Buzzword to RealitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT2131BUGetting IT Ready to Successfully Enable Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3135PUHow Your Peers are REALLY Doing in Their Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3675BUStatus of CIO Recruitment and Leadership Traits most Desired by CEOsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
MGT3026BUBuilding Machine Learning Services with VMware Integrated OpenStackSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1669BUVMware Cloud Foundation Real-World Success with Professional ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2147BUState of Minnesota???s Software-Defined Data Center JourneySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3477BUIBM and VMware Cloud Foundation: Building a Unified Hybrid SDDC ExperienceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI1983BUSecurity Architecture, Use Cases, and Tools with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2572BUWhat's New in vMotion: Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3486BUHorizon 7 on VMware Cloud on AWS: What You Need to KnowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3489BULife in a Multi-Cloud World: Choosing the Right Cloud Desktop SolutionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3493BUPut Horizon Deployments on Autopilot with the Universal Cloud ConnectorSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Hyper-Converged Infrastructure (66)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
HCI1059BUArchitecting VMware Site Recovery Manager to Meet Your DR GoalsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1099BUReal-World Deployment Considerations with vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1246BUOptimizing vSAN for PerformanceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1270BUThe Power of Storage Policy-Based ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1272BUvSAN Data Placement and AvailabilitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1330BUEnabling Microsoft Failover Clustering with vSAN iSCSI ServiceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1468BUBuilding a Business Case for HCI and VMware vSANNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTED---
HCI1469BUThe Future of vSAN and Hyperconverged InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1473BUThe vSAN I/O Path Deconstructed: A Deep Dive into the Internals of vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1475QUDemystifying vSAN Management for the Traditional Storage AdministratorSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1476BUMixed-Workload Versus Single-Purpose vSAN ClustersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1477BUNew Ways to Use vRealize Operations and Log Insight for vSAN EnvironmentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1552BUDeploying vSAN to 300 Stores in 2 Weeks: An Automation StorySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1583BUvSAN Myth Busters: Busting the Common Misconceptions About vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1603BUTech Preview of vSAN Data Protection: Safeguarding VM Data on vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1615PUvSAN Technical Customer Panel on vSAN ExperiencesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1691BUArchitecting at the Tactical Edge with VMware vSAN and vRealizeNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTED----
HCI1705BUData Protection in VMware Hybrid CloudsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1768BUWhat's New in vSAN: Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1769BUWe Got You Covered: Top Operational Tips from vSAN Support InsightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1960BUWhy HCI Solutions Powered by vSAN Work Best for Your vSphere EnvironmentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI1993BUvSAN Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2001BUBest Practices for Deploying DataStax Workloads using vSAN Host AffinitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2019BURunning SAP HANA on HCI Powered by vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2032BUSuccessful vSAN for Remote Offices and Branch OfficesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2038BUBest Practices for Deploying Hadoop Workloads on HCI Powered by vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2040BUvSAN Deployment Topology and Availability Deep Dive: What You Need to KnowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2041BUvSAN Encryption Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2052BUSizing Your HCI Environment: How To Do It Correctly and AccuratelySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2053BUHitting Refresh with HCI for Better Performance and Less ComplexitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2061BUForget Click, Click, Click: Manage vSAN at Scale with PowerCLISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2088BUvSAN Stretched Clusters Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2103BUChoosing the Right HCI Solution in the Multi-Cloud EraSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2107QUBack to Basics: Why HCI? Why Now?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2110BUTop Reasons Why vSAN Is the Best Hyper-Converged SolutionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2164BUHCI Management, Current and FutureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2180BUvSAN Support Insight: Inside OutSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2208BUvSAN Hardware Guidance on Performance and ConfigurationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2427BUManaging vSAN Resiliency and Performance at ScaleSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2474BUSite Recovery Manager 8.1: What's New?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2476BUTech Preview: RDMA and Next-Gen Storage Technologies for vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2501BUAccelerating Digital Transformation with InterSystems IRIS and vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2513QUUsing vSAN Native Data Protection in the Real WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2522BUGetting Started with vSAN AutomationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2550PULeveraging Virtual Volumes (VVol) to Simplify Storage ManagementSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2617BUBest Practices for Deploying Business-Critical Oracle Workloads on vSAN HCINO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTED---
HCI2681BUThe Latest and Greatest with VMware vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2736BULessons Learned from Real-World vSAN OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2810BUVirtual Volumes (VVol) Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2909QUVMs on vSAN - An end to end viewSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI2993BUThe Story of How Deloitte Migrated to vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3000BUExtreme Performance Series: How To Estimate vSAN PerformanceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3041BUIntroducing Scalable File Storage on vSAN with Native File ServicesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3104BUvSAN Hosted POC: The Smoothest and Fastest Way to Test vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3149BUConquer Your Storage Demands with vSAN and Intel TechnologiesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3291BUvSAN: Data Placement Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3331BUBetter Storage Utilization with Space Reclamation/UNMAPSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3452BUAchieving a GDPR-Ready Architecture Leveraging VMware vSANSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3691PUSCustomer Panel ??? Hyper-converged IT Enabling Agility and InnovationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3695BUSAutoNation modernizes VMware backup/recovery to accelerate business growthSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3697BUSEnhance your vSphere and vSAN implementations w/ Persistent Memory and SSDsNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTED---
HCI3707BUSInfrastructure Matters: From Modernizing Servers to a VMware cloud on HCISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3781BUSCisco HyperConverged Infrastructure for the Multicloud eraSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3819QUGet the Edge on vSAN : Innovating Hyper-Converged InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HCI3855BUHow Virtualization & SDDC Help Drive Modernization in ManufacturingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP2752BUOur New World: Hyper-Converged and Software DefinedSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

IoT (14)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
HYP3822BUVMware Data Protection Simplicity Meets Power: Converged, Cloud and BeyondSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT1746QUCan Blockchain Be Used as a Tool to Secure the IoT?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT2593BUProject Dimension - The Easy Button for Edge ComputingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT2812BUDesign IoT with Security in Mind Using VMware Pulse IoT and NSXSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3165BUAI in the PaaS Lane: Toshiba and Virtustream Combine AI and CloudNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
IOT3541BUTake Your Hybrid Cloud Strategy to the Edge with VMware SolutionsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3549QUMake Friends with Your OT Department: The Prerequisite to IoT SuccessSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3550PUCustomers Who Take Control of the Edge with VMware Pulse IoT SolutionsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3553BUIoT Innovation for Reducing Carbon Footprint in FacilitiesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3563BUSurveillance and IoT Helping Keep the World SafeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3679BUIs Your Infrastructure IoT Ready? Dell IoT Technologies is Here to HelpSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3680BUDeploy, Manage, and Get Value from IOT with Microsoft, Dell and VMwareSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
IOT3872BUSFUJITSU Mobility Solutions for Connected VehiclesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1882PUGet the Creative Juices Flowing: A Discussion on Enterprise InnovationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Leading Digital Transformation (24)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CTO3823BUKinetic Infrastructure:?? The Journey to a Fully Composable DatacenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1121BUHow an Enterprise Data Warehouse Makeover Transformed VMware???s BusinessSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1231PUPeople Like You: Strategies and Solutions for Government IT TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1252PUA Fly on the Wall: VMware IT Staff MeetingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1497BUR5 Things Your Boss???s Boss Secretly Wishes You Would Tell ThemSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1541BUAttracting and Retaining Talent via a Technology for Social Good ProgramSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1758BUBuilding a Compelling Business Case for Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1883BUHow Machine Learning and AI Are Transforming VMware???s IT OperationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1895BUCulture Shift: The Heavy Lifting Behind Digital TransformationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1899BUEmbracing a DevOps Cloud Operational Model for Private CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT1907BUAchieving Happiness: Building Your Brand and Your CareerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT2188PUDigital Workspace Transformation Best Practices from the FieldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT2207BUDestination Digital: Plot a Course for Transformation with Cloud MigrationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT2647PUTop 7 Considerations IT Leaders Miss in Their Cloud Strategy: 2018 EditionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT2787PURethinking Financial Services: Adapting to a Digital EconomySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3196BUTop 5 Operational Changes Organizations Overlook When Implementing EUCSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3685BUSHybrid IT: HPE???s composable, software-defined, dynamic datacenter visionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3688BUSExamining the Best Practices for Executing Your Multi-Cloud EnvironmentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3698BUSBuilding your Enterprise cloud piece by pieceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3700BUSDR - Protect all of your Workloads & Fight Back Against Cyber ThreatsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3708PUSIs your DR/BC Strategy Keeping Up with Changing Business Needs?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3835BUSReimagining the Future of Work in a Mobile First WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
LDT3919BUSExpanding your Hybrid IT with VMC on AWS.STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NFV3917PUAT&T and VMware???s Virtual Cloud Network: Learn how AT&T is using VeloCloud???s SD-WAN and AirWatchSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

NFV (5)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
NFV1307BUNSX SD-WAN by VeloCloud for Service Providers on the vCloud NFV PlatformSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NFV1309BU5G Readiness: The Importance of Network Slicing & Service Function ChainingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NFV1315BUDistributed OpenStack Platform for Telco Use Cases: MEC and PoPSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NFV2220BUService Providers Love VMware Integrated OpenStack. Here's WhySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
NFV2917BUBreaking the Virtual Speed Limit: Data Plane Performance TuningSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Office of the CTO (15)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
CTO1189BUNext-Gen Multi-Cloud Architecture for Machine LearningSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO1875BUQuantum Supremacy: Basics, Outlook, and Security ImplicationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO1901BUInside VMware's Innovation EngineSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO1917BUEmerging Technologies in the Real WorldNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
CTO2161BUSmart Placement of Workloads in Tomorrow's Distributed CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO2325BUNetwork Slicing: Virtual Network and Service Orchestration for 5G and IoTSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO2390BUVirtualize and Accelerate HPC/Big Data with SR-IOV, vGPU and RDMASTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO2657BUEvolution of VMware???s Microgrid: The Largest Solar Deployment in Palo AltoSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO2816BUHow Open Source Is Bringing Serverless On PremisesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO2860BUPersistent Memory Deep Dive: HW and SW Architecture for VMware TechnologiesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO3496PUVMware CTO Panel: What's Over the Horizon?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO3509BUEmbracing the Edge: Automation, Analytics, and Real-Time BusinessSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO3584BUAn Introduction to VMware???s Blockchain TechnologiesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO3650BUChoose OptimismSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
CTO3693BUSOptimize your Virtualized Environment with Hardware AcceleratorsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Private Cloud (40)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
PRV1101BUVxRack SDDC Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1161BUCompliance for the Public Sector and Private IndustrySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1254BUA Guided Tour of the VMware Cloud Foundation User ExperienceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1277BUCloud Foundation and Composable Infrastructure: The Best of Both WorldsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1337BUVMware Cloud Foundation: Future InnovationsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1424BUCase Study: Mission-Critical SDDC for the Finance IndustrySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1429BUVMware Cloud Foundation Simplifies Disaster ProtectionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1431BUAn Introduction to VMware Validated DesignsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1459BUStrategies for Workload Mobility with VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1460QUVMware Enterprise Readiness:SDDC Cross-Product Quality and InteroperabilitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1463BUBuilding the Ultimate Hybrid Cloud with VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1494BUPath to SDDC Transformation: Western DigitalSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1598BUCloud Foundation: Reducing Debt and Improving Agility at Xavier UniversitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1765BUAdvanced Operations for your VMware Cloud Foundation Based Private CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1766BUWorkload Automation in your VMware Cloud Foundation Based Private CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1802BUImperative Design Considerations for the Software-Defined Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1889BU176 Nodes, No Problem: A Virtual Desktop StorySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1910BUBuilding the Modern Data Center: A Supercharged Enterprise SDDC DeploymentNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
PRV1933BURVMware Cloud Foundation Architecture Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV1959BUBuilding a Successful Business Case with VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2113BUQuick and Easy Certificate Replacement for VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2121BUComposable Infrastructure Innovations: Cloud Foundation and HPE SynergySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2190BUUsing VMware Validated Design with All Flash Array to Deliver a True Private Cloud ExperienceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2192QUSDDC Best Practices: Using VMware Validated Designs and Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2197QUVxRail and VMware Validated Designs: Chocolate and Peanut Butter?STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2201QUIntroduction to VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2347BUWhat???s New with Cloud Foundation: The Simplest Way to Build a Hybrid CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2369BUSHow to Cut Through Multi-cloud Complexity and Tap into Cloud Value FasterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2623BUNSX-T Enabled Workload Domains: The Validated Designs/Cloud Foundation WaySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2747BUVMware Validated Design for SDDC: Architecture and DesignSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2797BUVMware Validated Design Day Two Operations in PracticeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2911BURVMware Validated Designs Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV2925PUVMware Validated Designs: Ask Us Anything!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3282PUDeploying VVD, Success Stories from the FieldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3401BUAutomate Lifecycle Management End-to-EndSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3462BUVMware Validated Designs and Dell VxRail HCI: Better TogetherSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3670BUStandardized, Automated and Adaptive: The Future of Private Cloud is HereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3709BUSVirtustream Enterprise Cloud with VMware Cloud FoundationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
PRV3916BUSLessons Learned: Production Apps using Containers, ElasticSearch and SparkSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2077BUContext-Aware Micro-Segmentation with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Secure Application Infrastructure (14)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
SAI1133BUHow to Design Multi-layered Security with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI1217BUHow VMware IT uses VMware NSX Data Center Micro-SegmentationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI1851BUSecuring Horizon and Citrix End-User Computing with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2014PUCustomer Panel on VMware NSX Data Center for SecuritySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2026BUIntroduction to NSX Data Center for SecuritySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2335BUSEnabling Hybrid Cloud Security for NSX and VMWare Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2744BUVMware NSX Data Center Service Insertion: Advanced Network and SecuritySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI2789BUExtend micro-segmentation across virtual and physical with NSX Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3242PUVMware AppDefense Customer Success StoriesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3712BUSRansomware Threat Recovery Using Rubrik PolarisSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3761BUSSecurity & Multi-Tenancy ??? Tips and Best Practices for VMware-based CloudsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3836BUSAssure Secure and Successful Deployments of NSX with NETSCOUT VisibilitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI3837BUSHow Carriers Gain Visibility in the Hybrid/Multi-CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
SAI4777PUCPU Security Vulnerabilities Q&A PanelSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Security and Experience (17)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
ACC2162PUDrive Workspace-as-a-Service and Security Transformation with Workspace ONESTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2717BUMinimize Security Risk and Achieve Zero Trust with Workspace ONESTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC2945BUMobile-First Digital Transformation is All About the AppsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
ACC3255BUWorkspace ONE: The Art of the PossibleSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
HYP1923BUBuilding Hybrid Cloud with Horizon 7 on VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN1236BUThe Secret Sauce Behind VMware???s Internal Horizon Desktop DeploymentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN2686BUAmp Up Your VDI Security and Performance with NSX and HorizonSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3048BUWhat???s New with Horizon Cloud on Microsoft AzureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3100BUUnderstand and Leverage the Latest Enhancements with Blast ExtremeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3213BULeverage intelligence and monitoring for virtual desktops and appsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3480BUBeyond Horizon 7: Moving to a Digital Workspace with Workspace ONESTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3483BUHorizon Cloud on Azure: Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3485BUHorizon Cloud on Hosted Infrastructure: Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3492BUJMP: The Easy Button for Delivering and Managing Virtual Desktops and AppsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3503PUCustomer Panel: What You Need to Know About Deploying VDISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3523BUTroubleshooting Your Horizon 7 DeploymentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3530PUEUC Champions Panel: Everything You Were Afraid to Ask About VDISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Virtualized Applications (35)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
VAP1088BUApp Failover on VMware Cloud on AWS Protected by LicenseFortressSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1095BUVirtualizing and Tuning Distributed Application PlatformsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1228PUvSphere UNIX to Virtual Linux Migration Service: Customer Success StoriesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1263QUIt???s a Data-Driven World: How to Choose Your Right Data PlatformSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1296BUDatabase Virtualization (Monster VMs) with vSphere 6.5: Doing IT RightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1360BUStreamlining Business-Critical Oracle Workloads on a VMware SDDCSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1425BUPerformance Deep Dive for Demanding Virtual Database ServersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1448BUMonitoring Business-Critical Applications: Doing It RightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1454BUFaster Home Loans on VMware vSphere Mean More Financial Services RevenueSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1492BUPerformance of SQL Server, Oracle, and SAP Workloads in VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1509BUGetting Started with Big Data on vSphere: A Practical Guide for AdminsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1593QUNew Architectures for Big Data/Machine Learning on VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1620BUImprove App Performance with Micro-Segmentation and Distributed RoutingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1820BUSAP HANA TDI Phase 5: Greater Flexibility in Sizing VMsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1898BUVirtualize Active Directory the Right WaySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP1900BUHigh Performance Big Data and Machine Learning on VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2010BUArchitecting and Deploying Virtualized HPC ClustersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2049BUDeep Dive: Optimize Your Virtualized SAP EcosystemSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2056BUExtreme Consolidation???Virtualization and Oracle: Can't We All Get AlongSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2134BUElastic AI Infrastructure on vSphere: Virtual GPU and FPGA with BitfusionSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2172BUAutomation of SAP Deployments in the VMware SDDCSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2294QUSAP in the CloudsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2298BUThe Top Configuration Concept Issues in an SAP HANA on vSphere EnvironmentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2340BUDriving Organizational Value by Virtualizing AI/ML/DL and HPC WorkloadsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2547BULicensing Oracle and SQL Server on vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2682BUHeard About Mars vs. Oracle? Learn About Oracle Audits from the ExpertsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2710BUMigrating Critical Oracle Workloads to the Cloud Using VMware Cloud on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2760BUMachine Learning & Deep Learning on vSphere Using Nvidia Virtualized GPUsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2807BUInterconnect Acceleration for Machine Learning, Big Data, and HPCSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP2874BUThe Old School Cloud Is No More: Running Your Microsoft Applications on AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP3118BUvNUMA and pNUMA: Save Your SQL from Certain Doom-ASTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP3238BUAutomate Oracle Security Using NSX and vRealize Automation at BoeingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP3687BUHighly available Microsoft SQL Server on VMware vSphere. Doing IT rightSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP3757PURunning SAP in the Hybrid CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2124BUHow VMware vSphere and NVIDIA GPUs Accelerate Your OrganizationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Virtualized Infrastructure (82)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
MGT1069QUTips on Troubleshooting Nagging Storage IssuesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VAP3915BUSBest Practices for Snapshot Heavy EnvironmentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1170BUThe Old Switcheroo: Migrate from VSS to VDS with Zero DowntimeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1180BUHow VMware IT Upgraded to VMware vSphere 6.7 Without End-User ImpactSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1249BUvSphere Clustering Deep Dive, Part 1: vSphere HA and DRSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1253BUHow VMware IT Virtualizes Voice/Video/Conferencing InfrastructureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1275BUInfrastructure on Demand with VMware and Cisco UCSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1293BUEnsure Maximum Uptime and Performance of Your vCenter Server ApplianceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1303BUvSphere Security Deep Dive: Supporting TPM and Virtual TPM 2.0STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1304BUDeep Dive: Supporting Microsoft Virtualization-Based Security with vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1305BUvSphere Platform Security UpdateSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1370BUHow to Prepare for VCP 6 ??? Data Center VirtualizationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1372BUvSphere Performance Troubleshooting and Root Cause Analysis (Compute)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1373BUvSphere Performance Troubleshooting and Root Cause Analysis (IO)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1565BUPicking the Right DR Tool for the Job: A Service Provider PerspectiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1622QUDear IT, You Gotta Modernize Your Data Center. Let vSphere Help.STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1633BUIntroducing vSphere Platinum and vSphere 6.7 Update 1STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1641BUFocus, Plan, and Execute: A Deep Dive into Your vSphere Upgrade JourneySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1709BUMac and Linux Users, Don't Despair: PowerCLI Is There!STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1735BUClustering Deep Dive 2: Quality Control with DRS and Network I/O ControlSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1738BUvSphere Host Resources Deep Dive: Part 3STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1759BUExtreme Performance Series: vCenter Performance Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1782BUExtreme Performance Series: vSphere Compute and Memory SchedulersSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1790BUvSphere Update Manager (VUM) in vSphere Client IT'S HERE & IT'S AWESOMESTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1859BUvSphere SSO Domain Architecture UnpluggedSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1909BUEnd of Support: Taking Advantage of the vSphere Lifecycle to TransformSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1972BUMastering the VMware Tools Lifecycle in Your VMware vSphere Data CenterSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1991BUTechnical Overview of VMware ESXi Patching and UpgradingSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN1992BUA Deep(er) Dive with PowerCLI 10STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2047BUPersistent Memory with vSphere 6.7: Primary Use Cases and User WorkflowSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2062BUvSphere Networking: What???s New and What???s NextSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2067BUAccelerating &Optimizing Machine Learning on vSphere leveraging NVIDIA GPUSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2085BUAccelerating Performance of Mission-Critical Workloads with PVRDMANO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
VIN2183BUExtreme Performance Series: vSphere PMEM = Storage at Memory SpeedSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2186BUWhat???s New with vSphere 6.7 Core StorageSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2256BUTech Preview: The Road to a Declarative Compute Control PlaneSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2259BUvSphere DRS Enhancements: vSphere 6.7 and BeyondSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2287PUUnderstand and Influence NVMe Adoption in the ESX Storage StackSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2404BUChanges to Hardware Health Monitoring in vSphere StackSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2405BUJourney to vCenter Server Availability and RecoverabilitySTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2408PUVirtualizing MacOS at Scale for iOS DevOpsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2410BUNerds with Appliances: vCenter Server MigrationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2416BUCore Storage Best PracticesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2446BUBuilding a Unified Architecture in a Multi-Vendor WorldSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2463BUDeciphering Successful vSphere Certificate ImplementationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2527BUTop 10 Automation Requests and How You Can Save TimeSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2540BUESXTOP Technical Deep DiveSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2626BUVMware REST APIs, Python, and You: A Coding PrimerSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2642BUDon't Sleep on RESTful APIs for vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2645QUVirtualization 101STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2650BUDesigning for the Unexpected: Delivering IT on a Boat with VMware HorizonSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2652BUWhat's New with vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2660BURMake Your vSphere 6.7 Upgrade BulletproofSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2661BUStart Automating All the Things with PowerCLISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2664BUPreparing to Upgrade Your vSphere EnvironmentSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2677BUExtreme Performance Series: Performance Best PracticesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2685BUExtreme Performance Series: Benchmarking 101STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2688BUCut Your Support Request Time with These TipsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2762BUESXi Security ??? A Step AheadSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2863QUBusiness Value of Data Center Virtualization and Private CloudSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2905PUFireside Chat: Experience with vSphere Client (HTML5)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2942QUTransitioning from the vSphere Web Client to the vSphere Client (HTML5)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2949BUBest Practices for Virtual Networking (GSS Best Practices)STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2963BUIntel's Exciting Persistent Memory Technologies and VMware vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN2992BUvSphere Client Roadmap: Past, Present, and FutureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3032PUMeet the vSphere Experts PanelSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3257BUTroubleshoot and Assess the Health of VMware Environments with Free ToolsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3327BUDocumenting Your Virtual Infrastructure with PowerShell and PowerCLISTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3353BUArt of Managing SSL Certificates in vSphere: Troubleshooting, Tip & TricksSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3354BUHot Now: Original Glazed Virtual VolumesSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3396BUA Deep Dive into Storage Policy-Based Management for Managing SDSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3456BUUnpacking ESXi - What's New in 6.7 and What's NextNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTED---
VIN3684BUSStorage Infrastructure for VMware: Software Defined to Workload OptimizedSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3703BUSWhat???s new in Veeam Availability Suite 9.5 Update 4STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3739BUSSimplifying Data Protection Across Hybrid EnvironmentsSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3762BUSBest Practices for Kubernetes on VMware vSphereSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3776BUSVirtual Volumes Deep Dive with Pure StorageSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
VIN3820QUTransforming Virtual Infrastructure with All-Flash StorageSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN2006BUOptimizing VMware Horizon and NVIDIA vGPU for the Best VDI User ExperienceSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN2384BUSolve Your Citrix Problems with VMware TechnologiesNO Stream POSTEDNO DOWNLOAD POSTEDدانلود مستقیم
WIN2537BUWhat's New in Horizon 7STREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3451BURArchitecting Horizon 7 Enterprise: The Official Reference ArchitectureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

Windows Delivery (5)

نام فایلعنوان ویدئونمایشلینک کمکیسرور سایت
WIN1428BUThe Future of VMware Fusion and WorkstationSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN1717BUDesign Deep Dive: Cloud Burst with Horizon 7 on VMware Cloud Powered by AWSSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN1824QUHow to Deploy a Desktop Solution in One Hour with Horizon Cloud on AzureSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3450BUBest Practices for Deploying Horizon on vSAN and VxRailSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم
WIN3850BUSDeliver the Agile Data Center with VMware Horizon and NVIDIA Virtual GPUSTREAMDOWNLOADدانلود مستقیم

.جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 09999954714 تماس حاصل نمایید

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.